Pitna voda
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 17,9°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/pitna-voda.jpg

Glavna naloga vodooskrbe je nemoteno zagotavljanje kvalitetne pitne vode v zadostnih količinah ter sprotno vzdrževanje in stabilno upravljanje vodovodnih sistemov ter zagotavljanje požarne varnosti z ustrezno hidrantno mrežo.


Splošne pogoje glede oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti upravljavca in uporabnikov določajo občinski odloki.

V veljavi so naslednji odloki:

Tehnične značilnosti in zahteve so opredeljene v t.i. tehničnih pravilnikih.

V veljavi so naslednji tehnični pravilniki:

Seznam naselij, ki se oskrbujejo iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje v posamezni občini:

Vodovarstveni pasovi

Zavarovana območja virov pitne vode, varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje teh virov pred onesnaženjem so določena:

Osnovna strokovna podlaga za obseg zavarovanih območij virov pitne vode in varstvenih pasov sta Kartografska predloga hidrogeoloških razmer na območju Občine Grosuplje in Strokovne podlage za zavarovanje zajetij pitne vode in perspektivnih vodnih virov, ki ga je izdelal Hidroconsulting d.o.o Dragomer. Vpogled je možen na sedežu posamezne občine ali Javnem komunalnem podjetju. Obseg vodovarstvenih pasov je dosegljiv tudi preko spletne strani Agencije RS za okolje – Atlas okolja.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.