Sporočanje stanja vodomera

Sporočanje stanja vodomera

Stanje vodomera lahko odčitate sami in sporočite na naslednje načine:

po telefonu: (01) 788 89 10

po e-pošti: reklamacije@jkpg.si

preko spletne strani - obrazec spodaj

preko sistema Komunala.info

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Prekinitev dobave pitne vode

Obveščamo vse uporabnike pitne vode v vaseh Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Železnica, Škocjan in…

CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekinitev dobave pitne vode
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.