Družini prijazno podjetje

Družini prijazno podjetje

Družini prijazno podjetje

V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje smo že v letu 2018 pridobili certifikat Družini prijazno podjetje, novembra 2022 pa smo prejeli polni cerfitikat Družini prijazno podjetje. To je veliko priznanje za potrditev dobrih ukrepov na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja naših sodelavk in sodelavcev.

V podjetju smo prepričani, da s skrbjo za zaposlene, povečujemo zadovoljstvo zaposlenih in pripadnost podjetju, hkrati pa zaposleni lahko občutijo, da so soustvarjalci uspeha podjetja. Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prinese delo brez dodatnih skrbi in stresa, ki poveča motivacijo, produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih.

15s ukrepov, ki smo jih v letih vpeljali v naše delovanje, so bili osnova za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Z njimi smo izboljšali komunikacijo z zaposlenimi, olajšali smo sistem predlogov in izboljšav, prav tako redno preverjamo zadovoljstvo zaposlenih preko ankete. Prav tako že skoraj tradicionalno obdarimo otroke zaposlenih ob različnih priložnostih. Staršem omogočamo fleksibilni delovnik v tednu uvajanja otroka v vrtec. Omogočamo tudi izredno delo od doma. In nenazadnje staršem omogočimo prost delovni dan za spremstvo svojega otroka, na prvi šolski dan otroka, v prvi razred osnovne šole. 

Prepričani smo, da samo skupaj z zadovoljnimi zaposlenimi, dosegamo dobre poslovne rezultate. Cilj podjetja ostaja še boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja vseh zaposlenih.

Certifikat (.pdf)