Občina Grosuplje

Občina Grosuplje

Informacijska stran občine Grosuplje je namenjena vsem občanom, kjer so prikazane najpomembnejše informacije o storitvah, ki jih za občino izvaja Javno komunalno podjetje Grosuplje:
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.