Parkirišča

Parkirišča

Parkirna hiša P+R Grosuplje uporabnikom vsak dan v tednu nudi 222 parkirnih mest za osebna vozila in 40 mest za kolesa v kolesarnici, ki se nahaja ob objektu. Od 222 parkirnih mest je 161 namenjenih parkiranju za uporabnike sistema P+R, torej za vse tiste, ki svoje vozilo parkirajo v parkirni hiši in nato za nadaljevanje poti uporabijo javno prevozno sredstvo. V najvišji etaži se nahaja 11 parkirnih mest z možnostjo polnjenja električnih vozil. Preostalih 61 parkirnih mest je namenjenih plačljivemu vsakodnevnemu parkiranju. V parkirni hiši se nahaja dvigalo, v vsaki etaži pa se ob dvigalu nahaja rezervirano parkirno mesto za invalide. V parkirni hiši se nahaja poleg plačilnega avtomata tudi Urbanomat, kjer lahko urejate vaše dobroimetje kartice Urbana in podaljšujete oziroma kupujete vozovnice za javni promet LPP. Na plačilnem avtomatu parkirnino lahko poravnate le z gotovino (bankovci in kovanci). Plačevanje parkirnine s kartico Urbana ali drugo plačilno kartico ni možno.
Storitev parkiranja je plačljiva in vam je omogočen na več možnih načinov. Spodaj vam podajamo vse možnosti uporabe parkirne hiše s podrobnimi navodili.
Splošne informacije:
Imetnik dovolilnilc
Dovolilnica je brezstična parkirna kartica, katero upravljavec Javno komunalno podjetje Grosuplje izda osebi na podlagi predloženega obrazca za izdajo dovolilnice. Z dovolilnico ima uporabnik omogočen vstop in izstop iz parkirne hiše s predčasnim nakupom dovolilnice. Imetnik dovolilnice ima omogočeno parkiranje v parkirni hiši, ni pa mu zagotovljeno prosto parkirno mesto. Imetnik sme parkirati oziroma je omogočeno parkiranje le tistemu vozilu, za katerega je bila dovolilnica izdana.
Obrazec za nakup dovolilnice se nahaja na spletni strani upravljavca. Veljavnost dovolilnice ob nakupu se prične z datumom plačila in je veljavna za obdobje enega leta od izdaje. Imetniku dovolilnice ni omogočena predčasna prekinitev oziroma vračilo dovolilnice. Imetnik dovolilnice ima možnost zadnji mesec pred pretekom le to obnoviti za naslednje obdobje enega leta. Če imetnik dovolilnice v zadnjem mesecu pred pretekom ne obnovi dovolilnice, se mu le-ta po izteku veljavnosti prekine in upravljavec dovolilnico ponudi naslednjemu v čakalni vrsti. Imetnik dovolilnice le to obnovi tako da pošlje na elektronski naslov dovolilnica@jkpg.si izpolnjen obrazec za obnovitev in potrdilo o plačilu. Po prejemu dokumentacije upravljavec dovolilnico avtomatsko obnovi za obdobje enega leta od zadnjega dneva veljavnosti le te.
V primeru izgube dovolilnice oziroma spremembe podatkov imetnika dovolilnice je imetnik dovolilnice dolžan pisno oziroma ustno obvestiti upravljavca v najkrajšem možnem času. V primeru spremembe podatkov imetnika dovolilnice je upravljavca potrebno seznaniti v roku 8 dni od nastale spremembe. Sprememba podatkov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom. Lastništvo dovolilnice ni prenosljivo. V primeru vprašanj se v zvezi z dovolilnico obrnite na tel. št. 01 7888 922 ali pišite na naslov dovolilnica@jkpg.si.
V primeru dodatnih nejasnosti oziroma težav vam je 24 ur na dan na voljo gumb za pomoč, ki se nahaja na vhodnem in izhodnem terminalu ter na plačilnem avtomatu. Telefonska številka upravljavca parkirne hiše Javnega komunalnega podjetja Grosuplje deluje v času uradnih ur, vsak delovnik med 8h in 13h: 01 7888 910.
Na Urbanomatu je navedena številka za 24 urno pomoč.
P+R UPORABNIK - Vstopim s kartico URBANA oziroma IJPP in za prevoz uporabim javni prevoz

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Za prevoz uporabite javno prevozno sredstvo, na katerem je obvezna vsakokratna prislonitev kartice na čitalcu. Uporabnik kartico k čitalcu kartic prisloni vsakič, ko vstopi na javni prevoz, torej ob opravljenem prevozu v eno smer kot tudi ob povratnem prevozu. Pogoj za brezplačno parkiranje sta torej dve potrjeni vožnji z vlakom ali mestnim oziroma medkrajevnim avtobusom.
 3. Ob povratku se ob prihodu v parkirno hišo usedete v vaše vozilo in na izhodnem terminalu prislonite kartico Urbana oziroma kartico IJPP. Parkirni sistem bo samodejno zaznal opravljeni dve in vam odprl izhodno zapornico

  S takšnim načinom uporabe vam je zagotovljeno brezplačno parkiranje. Zgoraj so opisani vsi potrebni koraki za uspešno uporabo P+R sistema. Uporabnikom za pravilno uporabo ni potrebno obiskati plačilnega avtomata ali Urbanomata.
P+R UPORABNIK - Vstopim s kartico URBANA oziroma IJPP in za prevoz uporabim javni prevoz, v drugo smer vožnje ne opravim

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Za prevoz uporabite javno prevozno sredstvo, na katerem opravite le eno potrditev kartice na čitalcu (npr. za pot proti Ljubljani uporabite javno prevozno sredstvo, za povratno pot pa javnega prevoznega sredstva ne uporabite).
 3. Ob povratku v parkirno hišo na plačilnem avtomatu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico in z gotovino poravnate znesek parkirnine.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.
  Če parkirnine ne boste poravnali, vam sistem na izhodnem terminalu izpiše, da parkirnina ni plačana. V tem primeru opravite korak 3 in 4. Brezplačno parkiranje vam pripada le v primeru dveh opravljenih potrditvah kartice na čitalcu, ki se nahaja na vseh javnih prevoznih sredstvih.
IMETNIK KARTICE URBANA OZIROMA KARTICE IJPP - V parkirno hišo vstopim s kartico URBANA oziroma z IJPP kartico, vožnje z javnim prevozom ne opravim

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. S kartico Urbana oziroma IJPP kartico ne opravite nobene potrditve kartice, saj ne uporabite javnega prevoza.
 3. Ob povratku v parkirno hišo na plačilnem avtomatu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico in z gotovino poravnate znesek parkirnine, saj vas sistem obravnava kot občasnega uporabnika.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

Kartico Urbana oziroma IJPP kartico lahko v takšnem primeru smatrate kot vaš parkirni listek. Parkirnino na plačilnem avtomatu ni možno poravnati z dobroimetjem, ki ga imate naloženega na vaši kartici za javni prevoz, temveč je parkirnino potrebno poravnati z gotovino.

OBČASNI UPORABNIK - V parkirno hišo vstopim s parkirnim lističem

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu pritisnete gumb, vzamete parkirni listek, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Po parkiranju vozila listek vzemite s seboj. Parkirni listek vam omogoča vstop v parkirno hišo skozi osebni vhod.
 3. Ob povratku v parkirno hišo v plačilni avtomat vstavite parkirni listek in z gotovino poravnate znesek parkirnine. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in vstavite parkirni listek. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.
VSAKODNEVNI UPORABNIK - V parkirno hišo vstopim z dovolilnico

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite dovolilnico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Ob povratku se ob prihodu v parkirno hišo usedete v vaše vozilo in na izhodnem terminalu prislonite dovolilnico. Parkirni sistem bo zaznal veljavno dovolilnico in vam odprl izhodno zapornico.

Imetnikom dovolilnice je omogočen večkratni uvoz in izvoz z veljavno dovolilnico. Seveda mora biti pred novim uvozom zabeležen tudi izvoz iz parkirne hiše. V primeru, da krogotok parkiranja ni sklenjen, vam sistem ne bo omogočil vstopa oziroma izstopa (primer: imetnik dovolilnice ob vstopu v parkirno hišo prisloni dovolilnico. Ob izstopu iz parkirne hiše je zapornica zaradi npr. okvare plačilnega avtomata dvignjena in uporabnik ob izhodu ne prisloni dovolilnice. Sistem izhoda ni zaznal in tako je vozilo še vedno zaznano kot parkirano. Naslednji dan imetnik iste dovolilnice ob prihodu prisloni dovolilnico in sistem mu izpiše ponovljen vstop ter mu ne dvigne zapornice.) Imetnik dovolilnice mora vsakokrat prisloniti dovolilnico na vhodnem in izhodnem terminalu, da je sklenjen krogotok parkiranja – tudi v primeru dvignjenih zapornic. V primeru, da vaš krogotok ni sklenjen, o tem obvestite upravljavca sistema na tel. št. 01 7888 929.

Parkiram preko noči, med vikendi in prazniki

Za uspešno koriščenje parkiranja med vikendi, preko noči in prazniki je obvezno v parkirno hišo vstopiti s parkirnim listkom, ki ga prejmete na vhodni zapornici. V primeru, da vstopite z drugim medijem (kartica IJPP, kartica Urbana), boste morali parkirnino poravnati po urni postavki.

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu pritisnete gumb, vzamete parkirni listek, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Po parkiranju vozila listek vzemite s seboj, saj vam omogoča vstop v parkirno hišo pri osebnem vhodu.
 3. Ob povratku v parkirno hišo v plačilni avtomat vstavite parkirni listek in z gotovino poravnate znesek parkirnine. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in vstavite parkirni listek. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

Nočno parkiranje med 20:00 in 6:00 se zaračunava kot enkratno, torej ne po urah. Enako tudi preko vikenda in praznikov. V času nočnega parkiranja, vikenda ali praznika je možen večkratni uvoz z istim parkirnim listkom. Seveda mora biti pred novim uvozom zabeležen tudi izvoz iz parkirne hiše, parkirnina pa mora biti plačana pred prvim izvozom.

Postopek za izdajo dovolilnice

Za namen parkiranja v Občini Grosuplje imate uporabniki na voljo več vrst letnih dovolilnic, ki vam omogočajo parkiranje na točno določenem javnem parkirišču. Postopek izdaje dovolilnice je enostaven in ga opravite z izpolnitvijo spodaj priloženih vlog. Na vsaki vlogi so podrobno opisani postopki oddaje, plačila in prevzema dovolilnice.
Parkirna hiša P+R Grosuplje

Za uporabo Parkirne hiše P+R Grosuplje sta vam na voljo dve vrsti dovolilnic in sicer dovolilnica ter P+R dovolilnica. Dovolilnica je namenjena uporabnikom, ki parkirno hišo uporabljajo le za parkiranje svojega vozila. P+R dovolilnica pa je namenjena uporabnikom sistema P+R, torej tistim uporabnikom, ki parkirno hišo uporabijo za parkiranje svojega vozila, nato pa za nadaljevanje poti uporabijo javno prevozno sredstvo. Dovolilnica prične veljati z dnem plačila in velja za obdobje enega leta.

Dovolilnica in vloga
Dovolilnico se, v primeru prostih kapacitet, lahko izda vsakemu, ki izkaže interes za nakup. Za pridobitev dovolilnice je potrebno izpolniti spodaj priloženo vlogo in jo poslati na naslov dovolilnica@jkpg.si ali oddati osebno na sedežu podjetja. Po oddani vlogi vas preko elektronske pošte obvestimo o vseh nadaljnjih postopkih in prevzemu dovolilnice. Cena letne dovolilnice znaša 300,00€ (z vključenim DDV). Vloga za izdajo dovolilnice za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje
P+R dovolilnica in vloga
P+R dovolilnico se, v primeru prostih kapacitet, lahko izda le tistemu uporabniku, ki pri oddaji vloge priloži ustrezna dokazila o redni uporabi javnega prevoza. Za pridobitev dovolilnice je potrebno izpolniti spodaj priloženo vlogo in jo, skupaj z ustreznimi dokazili, poslati na naslov dovolilnica@jkpg.si ali oddati osebno na sedežu podjetja. Po oddani vlogi vas preko elektronske pošte obvestimo o vseh nadaljnjih postopkih in prevzemu dovolilnice. Cena letne P+R dovolilnice znaša 300,00€ (z vključenim DDV). Vloga za izdajo P+R dovolilnice za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje
Odprta javna parkirišča v Občini Grosuplje in obrazec
Dovolilnica za odprta javna parkirišča vam dovoljuje parkiranje na plačljivem parkirišču, vendar ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. Za pridobitev dovolilnice je potrebno izpolniti spodaj priložen obrazec in ga, z ustreznimi dokazili, poslati na naslov dovolilnica@jkpg.si ali oddati osebno na naslovu podjejta. Po oddanem obrazcu vas preko elektronske pošte obvestimo o vseh nadaljnjih postopkih in prevzemu dovolilnice. Dovolilnica velja za obdobje koledarskega leta. Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v Občini Grosuplje
Obrazec za podaljšanje dovolilnice in P+R dovolilnice v Parkirni hiši P+R Grosuplje
Dovolilnico in P+R dovolilnico, ki je v lasti imetnika in je veljavna eno leto, je potrebno po preteku enega leta podaljšati. V kolikor imetnik dovolilnice ne bo podaljšal, bo ta postala neveljavna in vstop v Parkirno hišo P+R Grosuplje z omenjeno dovolilnico ne bo več mogoč. Uporabnikom je omogočeno, da rok poteka dovolilnice preverijo na plačilnem avtomatu, ki se nahaja v Parkirni hiši P+R Grosuplje. Cena podaljšanja letne dovolilnice znaša 300,00€ (z vključenim DDV). Obrazec za obnovitev letne dovolilnice
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.