Cenik in spletni obrazci za najem

Cenik in spletni obrazci za najem

Cenik 

Najem prodajnega prostora
Tržni prostor, storitev Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV  Cena v EUR brez DDV  Cena v EUR z DDV 
 1. Najem prodajnega prostora NA TRŽNI DAN NA LETO
 1.1 Najem stojnice za stalne ponudnike 4,92 6,00  
 1.2 Najem stojnice za občasne ponudnike 6,56 8,00 149,18 182,00
 1.3 Najem dodatne talne površine ob stojnici do 5m2 1,07 1,30 42,62 52,00
 1.4 Mobilna prodaja (prostor z lastno prodajno površino) 11,48 14,00 532,79 650,00
 1.5 Uporaba električne energije dnevni pavšal 3,28 4,00 85,25 104,00
 1.6 Uporaba talne površine od 5m2 do 20m2 9,02 11,00 85,25 104,00
Tržni prostor, storitev Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV 
 2.  Najem tržnega inventarja izven tržnih površin   NA STORITEV  
.2.1.  Najem stojnice izven območja tržnice na dan 9,84 12,00
 2.2  Prevoz 1 do 5 stojnic 109,02 133,00
 2.3  Prevoz 6 do 11 stojnic 130,82 159,60
 2.4  Prevoz 11 ali do 20 stojnic 152,62 186,20
 2.5  Prevoz 21 ali več stojnic 218,03 266,00
 *Prevoz znotraj Občine Grosuplje
Tržni prostor, storitev Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV 
 3.   Najem tržnega prostora izven obratovalnega časa tržnice  NA DAN     
 3.1  Najem tržnega prostora izven obratovalnega časa tržnice 131,15 160,00
 3.2  Najem tržnega prostora izven obratovalnega časa tržnice (brez stojnic) 450,82 550,00
 3.3  Najem tržnega prostora do 25m2  26,23 32,00 
 3.4  Najem stojnice za tematski dan 9,84 12,00
 3.5  Prilagoditev postavitve stojnic za prireditev 196,72 240,00
 3.6  Najem sanitarij 57,38 70,00
 3.7  Priklop na elektro omrežje 32,79 40,00
 3.8  Mobilna prodaja (prostor z lastno prodajno površino) za tematski dan 26,23 32,00
 * Poraba vode in elektrike se obračuna po dejanski porabi. * Na željo organizatorja dogodka nudimo tudi dostavo in najem zabojnikov ter odvoz smeti - po ponudbi.
Opombe: Najemnina se plačuje na podlagi izstavljenega računa. Dodatna dela, ki niso zajeta v zgornjih postavkah se obračunajo po dejansko porabljenem času. Izredni dogodki se obračunajo na podlagi predhodno usklajenega predračuna.

Spletni obrazci za najem

Za najem prodajnega mesta na Mestni tržnici Grosuplje izpolnjen obrazec pošljite vsaj en delovni dan pred tržnim dnevom do 12. ure. Potrditev željenega termina najema prejmete na enega od spodaj navedenih kontaktnih podatkov.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Podatki o naročniku

Davčni zavezanec

Podatki o najemu prodajnega mesta

Prodajno mesto bi želel/a rezervirati
Način obračuna
Na tržnici bi bil/a prisoten/na (možnih več terminov)
Število stojnic
Drugo prodajno mesto(v primeru, da stojnice ne najemate)
Priklop na elektriko
Plačnik je enak naročniku
Za najem tržnega inventarja izpolnjen obrazec pošljite vsaj en mesec pred predvideno prireditvijo. Potrditev željenega termina najema prejmete na enega od spodaj navedenih kontaktnih podatkov.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Podatki o organizatorju

Davčni zavezanec

Podatki o prireditvi

Kraj prireditve

Podatki o najemu tržnega prostora

Želim najeti
Najem sanitarij
Priklop na elektriko
Priklop na vodo
Želim najeti dodatno parkirišče za obiskovalce
V kolikor želite dodatno najeti zabojnike, vpišite število in vrsto zabojnikov (mešana embalaža, papir, steklo, mešani komunalni odpadki)
Za najem tržnega inventarja izpolnjen obrazec pošljite vsaj en mesec pred predvideno prireditvijo. Potrditev željenega termina najema prejmete na enega od spodaj navedenih kontaktnih podatkov.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Podatki o organizatorju

Davčni zavezanec

Podatki o prireditvi

Podatki o najemu tržnega inventarja

Stojnice bi najeli
Naročamo prevoz stojnic

Organiziranje prireditev

Ob ureditvi Mestne tržnice Grosuplje je območje postalo primerno za izvajanje dogodkov in prireditev. Prostor ponuja skupno 1500 m2 površin, od tega 350 m2 travnatih površin z drevesi in 1150 m2 asfaltiranih in tlakovanih površin. Prav tako ponuja najem sanitarij ter priklop na elektriko in vodo preko elektro omarice, ki se nahaja na samem trgu. Na tržnici je urejeno centralno ozvočenje za ambientalno glasbeno vzdušje. Poleg najema prostora se za namen prireditve lahko najame tudi lesene stojnice.
Obenem se lahko za namen prireditve zagotovi dostavo zabojnikov (mešana embalaža, papir in karton, steklena embalaža, mešani odpadki) ter po prireditvi poskrbi za odvoz in praznjenje zabojnikov. Po želji se lahko, v primeru večje prireditve, zagotovi tudi dodatno parkirišče v neposredni bližini Mestne tržnice Grosuplje.
Prireditev
Bi za namen organizacije prireditve želeli najeti prostor Mestne tržnice Grosuplje?
Za povpraševanje po najemu prostora Mestne tržnice Grosuplje izpolnite obrazec za najem tržnega prostora z namenom organizacije prireditve na Mestni tržnici Grosuplje in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času. Zaradi lažje organizacije in administracije vas prosimo, da obrazec izpolnite vsaj 1 mesec pred predvidenim datumom prireditve.
Organizirate dogodek izven območja Mestne tržnice Grosuplje in bi potrebovali stojnice?
Najem lesenih stojnic je omogočen tudi, če prireditev organizirate na drugi lokaciji znotraj občine Grosuplje. Prevoz stojnic vam lahko zagotovimo mi, lahko pa za prevoz poskrbite sami. Za povpraševanje po najemu tržnega inventarja izpolnite obrazec za najem tržnega inventarja za namen organizacije prireditve in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času. Zaradi lažje organizacije in administracije vas prosimo, da obrazec izpolnite vsaj 1 mesec pred predvidenim datumom prireditve.
Vse dodatne informacije dobite v času uradnih ur (od pon. – pet. med 8.00 in 13.00 uro) na tel. številki 01 788 89 29. Za dodatne informacije pišite na info@jkpg.si.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.