Vizija podjetja

Vizija podjetja

Vizija
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. mora postati eno izmed najuspešnejših regijskih komunalnih podjetij pri razvoju in vzdrževanju storitev gospodarskih javnih služb in tržnih storitev, kar bo doseglo s še tesnejšim povezovanjem z raziskovalnimi ter razvojnimi institucijami in drugimi poslovnimi partnerji.
Za večje zadovoljstvo lastnikov in kupcev naših storitev ter zaposlenih bomo še naprej skupaj s partnerji, razvijali konkurenčne in najnovejše okoljske tehnologije. Želimo ohranjati dolgoročno poslovno stabilnost in ostati izvajalec komunalnih dejavnosti z visoko okoljsko ozaveščenostjo in strokovno usposobljenostjo.
Poslanstvo
Naše poslanstvo je ohranjanje in ustvarjanje najboljših bivalnih pogojev za prebivalstvo v regiji in občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. To bomo dosegali s spoštovanjem tradicij okolja v katerem delujemo in tako na področju vzdrževanja in upravljanja javne komunalne infrastrukture prispevali k varovanju čistega okolja ter zdravemu okolju za bivanje.