Odvajanje in čiščenje odpadnih voda – Občina Velike Lašče

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - Velike Lašče

Naročanje praznjenja greznice ali male komunalne čistilne naprave - Velike Lašče

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.