Pogrebne storitve

Pogrebne storitve

Izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju občine Grosuplje opredeljuje Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 66/2018) na območju občine Ivančna Gorica pa Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 46/2018)  in Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016).
V okviru pokopališke dejavnosti JKP Grosuplje skrbi za Mestno pokopališče Resje v Grosupljem, Šmarje Sap, Št. Jurij, Spodnja Slivnica in Mala Stara vas. V občini Ivančna Gorica upravljamo s pokopališče Ivančna Gorica (za druga pokopališča znotraj občin skrbijo pristojne Krajevne skupnosti). Kot upravljalci pokopališč na tem območju izvajamo pogrebno in pokopališko dejavnost.
Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24 – urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
Nudimo uporabo naslednjih pokopaliških objektov in pripomočkov:

Kot upravljalec pokopališča pa opravljamo naslednje naloge:

Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.