Ceniki – Občina Trebnje

Ceniki - občina Trebnje

Pitna voda
Trenutno prazno
Prekinitev dobave pitne vode

Obveščamo vse uporabnike pitne vode v vaseh Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Železnica, Škocjan in Medvedica od HŠ 11 do…

CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekinitev dobave pitne vode
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.