Odpadne vode

Odpadne vode

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. izvaja dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Velike Lašče.
V občini Velike Lašče podjetje izvaja praznjenje in čiščenje greznic kot tudi malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
V občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje pa poleg čiščenja greznic in MKČN skrbi in vzdržuje še kanalizacijske sisteme ter pripadajoče čistilne naprave (ČN Grosuplje, ČN Ivančna Gorica, MKČN Šentvid pri Stični, MKČN Muljava, MKČN Zdenska vas, MKČN Potiskavec in MKČN Ponikve).
Osnovni pogoji in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, ter pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav so opredeljeni z občinskim odloki in pravilniki.

Pot komunalne odpadne vode

Uporabljena voda, ki priteče iz naših hiš je komunalna odpadna voda. To je umazana mešanica vode iz stranišč, kuhinj ter milnate vode iz naših kopalnic. Vsa ta mešanica odpadne vode nato odteče po kanalizacijskem sistemu do centralne čistilne naprave, kjer se odpadna voda očisti in spusti nazaj v okolje.
Kaj ne spada v odtok Kako odvajamo in čistimo komunalno in odpadno vodo
Kapljica in Listek raziskujeta: Kako deluje čistilna naprava Za najmlajše smo pripravili informativni risani film
Veliko lahko k uspešnemu čiščenju pripomore vsak posameznik. Kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke si lahko podrobneje preberete v brošuri (Kaj ne sodi v hišne in kanalizacijske odtoke).
Vse čistilne naprave so podrobno opisane v naslednjih zavihkih, razdeljenih po občinah:

Program izvajanje javne službe

Javna služba odvajanja in čiščenja odpadne vode se izvaja v skladu s Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2021-2024.
Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljen v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17) ter je pripravljen za obdobje štirih let.
Omenjeni dokument je zaradi preglednosti ter celostne predstavitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda sprejet za vse štiri občine skupaj, kjer izvajalec javne službe izvaja tovrstno dejavnost.

Slovensko društvo za zaščito voda

Javno komunalno Grosuplje je član Slovenskega društva za zaščito voda (SDZV). Društvo je bilo ustanovljeno 1991 kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega poslanstvo je razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda.
Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljen v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17) ter je pripravljen za obdobje štirih let.
Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljen v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17) ter je pripravljen za obdobje štirih let.
Omenjeni dokument je zaradi preglednosti ter celostne predstavitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda sprejet za vse štiri občine skupaj, kjer izvajalec javne službe izvaja tovrstno dejavnost.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.