Osnovna navodila ob smrti

Osnovna navodila ob smrti

Da bi v primeru smrti pokojnika lahko občani občine Grosuplje sprejemali racionalne odločitve in čim lažje uredili vse potrebne formalnosti vam podajamo kratka navodila za sledeče primere:
Takoj po prejetem obvestilu o smrti pokojnika (obvestilo vsebuje podatke o smrti pokojnika in kje je pokojnik nastanjen) morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari pri ustanovi, kjer je preminul pokojnik. V primeru, da je pokojnik preminul v eni izmed ljubljanskih bolnišnic je od tam vedno prepeljan na podjetje Žale d.o.o.. V primeru, da se odločite za prevoz pokojnika na drugo pokopališče lahko prevoz naročite pri primerni pogrebni službi.
Opozarjamo vas tudi, da je v primeru naročila pogrebnih in prevoznih storitev ter upepelitve potrebno predložiti sledeče osebne dokumente:
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.