Ceniki – občina Grosuplje

Ceniki - občina Grosuplje

Ceniki pogrebnih storitev
Cenik parkiranja – vsa parkirišča
191 PARKIRNA HIŠA P+R GROSUPLJE
191 PARKIRNA HIŠA P+R GROSUPLJE CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 6.00 in 20.00 uro 0,66 EUR/uro 0,80 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 20.00 in 6.00 uro 0,82 EUR/parkiranje 1,00 EUR/parkiranje
Vikendi in prazniki 0,82 EUR/parkiranje 1,00 EUR/parkiranje
Dnevna P+R parkirnina 0,00 EUR/parkiranje 0,00 EUR/parkiranje
Mesečna P+R parkirnina 0,00 EUR/parkiranje 0,00 EUR/parkiranje
Izgubljen listek 9,84 EUR/dan 12,00 EUR/dan
Letna dovolilnica 245,90 EUR/leto 300,00 EUR/leto
192 PARKIRIŠČE PRI ZDRAVSTVENEM DOMU CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prvi dve uri parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,25 EUR/uro 0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
193 PARKIRIŠČE PRI TRŽNICI CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,25 EUR/uro 0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
194 PARKIRIŠČE KOLODVORSKA CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,41 EUR/uro 0,50 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
195 PARKIRIŠČE POD GOZDOM CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,41 EUR/uro 0,50 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
196 PARKIRIŠČE PRI KNJIŽNICI CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,41 EUR/uro 0,50 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
197 PARKIRIŠČE PARTIZANSKA CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,25 EUR/uro 0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
198 PARKIRIŠČE PRI KONGU CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,82 EUR/uro 1,00 EUR/uro
199 PARKIRIŠČE PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,25 EUR/uro 0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
200 PARKIRIŠČE TRUBARJEVA CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
201 PARKIRIŠČE KERSNIKOVA CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
202 PARKIRIŠČE KOLODVORSKA 4 CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
203 PARKIRIŠČE KNJIŽNICA CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
204 PARKIRIŠČE PRI GLASBENI ŠOLI CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
205 PARKIRIŠČE PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
207 PARKIRIŠČE PARK (ŠMARJE-SAP) CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,25 EUR/uro 0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
208 PARKIRIŠČE TONETA KRALJA CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja 0,00 EUR/uro 0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro 0,25 EUR/uro 0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica 81,97 EUR/leto 100,00 EUR/leto
209 ZAČASNO PARKIRIŠČE CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
Začasna dovolilnica    
  CENA v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV
STROŠEK MENJAVE OBSTOJEČE DOVOLILNICE ALI IZDAJA ZAČASNE DOVOLILNICE 3,28 EUR/izdajo 4,00 EUR/izdajo
* Letna dovolilnica se izdaja za koledarsko leto in velja od 1.12. prejšnjega leta do 31.1. naslednjega leta, razen letne dovolilnice na parkirišču 191 PARKIRNA HIŠA P+R GROSUPLJE, ki se izdaja za obdobje enega leta od datuma izdaje.
Parkirišče 200 je namenjeno predvsem uporabi VVZ Kekec.
Parkirišče 202 je namenjeno izključno uporabi ZPKSU. Parkirišče 203 je namenjeno izključno uporabi Zavodu za turizem in Knjižnici Grosuplje.
Parkirišče 204 je namenjeno izključno uporabi Glasbeni šoli.
Parkirišče 206 je namenjeno upravljavcu Meste tržnice Grosuplje.
Parkirišče 209 je začasno parkirišče in je namenjeno izključno imetnikom začasnih dovolilnic, ki se izdajajo upravičencem, ki zaradi gradbenih del ne morejo dostopati do zemljišč ali objektov.
OD POSTAVK SE OBRAČUNAVA DDV PO STOPNJI 22%.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.