Tržnica Ivančna Gorica

Tržnica Ivančna Gorica

V soboto ne 6.7.2024 bo pričela z delovanjem nova tržnica v Ivančni Gorici na ploščadi med trgovino Tuš in banko NLB.

Tržnica bo odprta med 8:00 in 12:00 uro.

Z delovanjem bo pričela nova tržnica v Ivančni Gorici. Tržnica je razdeljena na stalno pokriti in nadkriti del, ki bo v uporabi v primeru slabega vremena ali pa za obrambo pred sončnimi žarki. Na peščenem parkirišču za trgovino Tuš bo vsem obiskovalcem in ponudnikom na voljo prostor za parkiranje vozila, med obiskom tržnice. Na območju tržnice se nahajajo javne sanitarije, ki pa bodo obiskovalcem na voljo v času obratovanja tržnice.

Tržnica bo obratovala vsako soboto od 08:00 do 12:00.

Ponudniki bodo vsako soboto s svojih prodajnih mest ponujali izdelke lokalne pridelave in sicer: žita in mlevske izdelke, pekovske izdelke, meso in mesne izdelke, sadje, zelenjavo in druga živila rastlinskega in živalskega izvora, ter neživilske izdelke, kot so cvetje, semena, sadike, itd..

V svoji pravi podobi bo tržnica Ivančna Gorica zaživela ob sobotah. Sadje, zelenjavo ter druge sveže, domače pridelke in izdelke bo na tržni dan ponujalo več kot 10 stalnih ponudnikov. Od skupno 20 prodajnih miz, pa bo nekaj miz vedno prihranjenih tudi za občasne ponudnike, ki bodo na tržnici skozi leto popestrili ponudbo s sezonskimi pridelki in izdelki. Na tržnici bo omogočena tako prodaja na prodajni mizi kot tudi mobilna prodaja. Prav tako pa bo omogočen priklop na elektriko, ter izposoja hladilnih vitrin.

Bi želeli vaše izdelke prodajati na tržnici Ivančna Gorica?

Zmogljivost prostora za prodajo na tržnici omogoča, pridružitev dodatnih ponudnikov. Vsakdo, ki bi želel najeti prodajno mesto, lahko izpolni spletni obrazec za najem prodajnega mesta in v najkrajšem možnem času bo na e-mail prejel informacije o najemu.

Najem prodajnega prostora na tržni dan se obračuna po veljavnem ceniku.

Da boste seznanjeni z dogajanjem na tržnici, vabljeni k spremljanju Tržnice IvančnaGorica na družabnih omrežjih Facebook in Instagram. Veseli bomo vašega sledenja in všečkanja naših objav.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 01 788 89 29 (v času uradnih ur, od ponedeljka do petka med 08.00 in 13.00 uro) ali pa svoja vprašanja pošljete na e-mail naslov info@jkpg.si.

Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina se odpre ob: 07:00.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.