Naročilo odvoza odpadkov

Naročilo odvoza odpadkov

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.