Naročilo dostave dodatnih vrečk za odpadke

Naročilo dostave dodatnih vrečk za odpadke

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

DODATNE VREČE ZA ODPADKE, NAMENJENE IZREDNEMU POVEČANJU ODPADKOV


Minimalno naročilo za dostavo je 5 vreč - 1 vreča je 50 l.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.