CERO Špaja dolina

CERO Špaja dolina

Zbirni center Špaja dolina je odprt.
CERO Špaja dolina
Spodnje Blato 1
1290 Grosuplje

Odpiralni čas
Od 1. marca do 31. oktobra
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. novembra do 29. februarja:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Natančni postopki oddaje odpadkov v Zbirnem centru Špaja dolina so zapisani v Sklepu o postopkih pri sprejemu in oddaji odpadkov v CERO Špaja dolina.
Postopek ob oddaji odpadkov v zbirnem centru na kratko:
Izjavo imetnika odpadka si lahko natisnete TUKAJ.
V Zbirnem centru lahko oddate:
V CERO Špaja dolina ne prevzemamo:
Večino odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu, prevzamemo brezplačno. Proti plačilu od gospodinjstev prevzamemo mešane gradbene odpadke, lahke izolacijske materiale, zemljo in kamenje, biološko razgradljive odpadke, odpadni les in ostanek odpadkov za odlaganje. Gospodarstva lahko oddajo odpadke v skladu s cenikom:
Kaj sodi med posamezno vrsto odpadkov, si lahko preberete v zavihku »Kako ločevati odpadke?«
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.