Ceste

V občini Grosuplje izvajamo celovito letno in zimsko vzdrževanje ulic, pločnikov, lokalnih cest, javnih površin in zelenic, v občinah Ivančna Gorica in Dobrepolje pa zimsko in letno vzdrževanje občinskih cest ter strojno pometanje javnih površin.
Dejavnost vzdrževanja cest zajema:
V mestu Grosuplje vzdržujemo 28,8 km ulic, 46.010 m2 pločnikov in kolesarskih poti, 1.624 m² avtobusnih postajališč, 14.917 m² javnih parkirišč, 1.073 m² nasadov, 460 m² cvetličnih nasadov, 2.609 m² tlakovanih površin, 65.111 m² zelenic, 5.374 m² pešpoti in glavno avtobusno postajo s površino 1.924 m². V naselju Šmarje – Sap vzdržujemo 20,0 km ulic, 2.926 m² parkirišč, 1210 m² avtobusnih postajališč, 18.140 m2 pločnikov in kolesarskih poti, 522 m² makadamskih javnih površin, 14.207 m² zelenih površin, 89 m² cvetličnih nasadov in 168 m² drugih nasadov. V posameznih krajevnih skupnostih izvajamo samo zimsko vzdrževanje javnih poti, in sicer:
Vse od leta 2016 izvajamo tudi redna vzdrževalna dela na lokalnih cestah. Tako v občini Grosuplje vzdržujemo 112,6 km lokalnih cest.
V letu 2023 smo v občini Grosuplje praznil tudi 179 košev za mešane komunalne odpadke in 21 košev za pasje iztrebke.
V občini Ivančna Gorica smo dejavnost zimskega in letnega vzdrževanja občinskih cest prevzeli leta 2016. Skupna dolžina občinskih cest, za katere skrbimo, znaša 219,9 km, k temu spada še vzdrževanje 23,4 km pločnikov.
V letu 2023 smo skrbeli še za vzdrževanje petih parkirišč, štirih v Ivančni Gorici in enega v Višnji Gori, v skupni površini 8.161 m2 in kolesarske steze Stična – Ivančna Gorica – Muljava v dolžini 9,3 km.
V okviru zimske službe v občini Ivančna Gorica je bilo v letu 2023 porabljenih 352 ton soli (leta 2022 – 279 ton) in 103 m³ peska (leta 2022 – 86m³).
V občini Ivančna Gorica smo redno praznili tudi koše za odpadke. Od 113 košev za odpadke jih je 21 namenjenih odlaganju pasjih iztrebkov.
V občini Dobrepolje izvajamo letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih poti od leta 2015. Skupaj na območju občine Dobrepolje vzdržujemo 48,3 km lokalnih cest in 40,2 km javnih poti.

Strojno pometanje

Nudimo vam ugodno storitev strojnega pometanja vseh cestnih površin, pločnikov in tlakovanih površin, kot so večja zasebna dvorišča, podzemne garaže, parkirišča, igrišča itd… več o tem
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.