Cenik in spletni obrazci za najem Ivančna Gorica

Cenik in spletni obrazci za najem Ivančna Gorica

Cenik

Opombe:
Najemnina se plačuje na podlagi izstavljenega računa. Dodatna dela, ki niso zajeta v zgornjih postavkah se obračunajo po dejansko porabljenem času.
Izredni dogodki se obračunajo na podlagi predhodno usklajenega predračuna.

Najem prodajnega prostora
Tržni prostor, storitev Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV 
 1. Najem prodajnega prostora NA TRŽNI DAN
 1.1 Najem stojnice za stalne ponudnike 5,33 6,50  
 1.2 Najem prodajne mize za občasne ponudnike 8,20 10,00  
 1.3 Najem dodatne talne površine ob prodajni mizi 1m² 1,07 1,30  
 1.4 Mobilna prodaja (prostor z lastno prodajno površino) 12,30 15,00  
 1.5 Najem hladilne vitrine 3,28 4,00  
 1.6 Uporaba električne energije dnevni pavšal 3,28 4,00  
 1.7 Uporaba talne površine od 5 do 20 m² 12,30 15,00  
Tržni prostor, storitev Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV 
 2.   Najem tržnega prostora izven obratovalnega časa tržnice  NA MESEC     
 2.1  Najem prostora za prodajni avtomat (skupaj z elektriko) - 1m² 73,77 90,00
 Maksimalne dimenzije avtomata znašajo 120 cm v širino in 219 cm v višino. Predvidena globina prostora za avtomat znaša 105 cm.
Tržni prostor, storitev Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV 
 3.  Najem tržnega inventarja izven tržnih površin   NA STORITEV  
3.1.  Najem prodajne mize 8,20 10
Tržni prostor, storitev Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV 
 4.   Najem tržnega prostora za prireditve  NA STORITEV     
 4.1  Najem celotnega tržnega prostora do 4 ure 172,13 210,00
   Vsaka nadaljna ura 24,59 30,00
 4.2  Najem celotnega tržnega prostora s postavljenimi prodajnimi mesti 327,87 400,00
 4.3  Najem dela tržnega prostora do 25m² - gostinska dejavnost 49,18 60,00
 4.4  Najem dela tržnega prostora do 25m² - ostala dejavnost 28,69 35,00
 4.5  Najem prodajne mize za tematski dan 12,30 15,00
 4.6  Najem stojnice za tematski dan 12,30 15,00
 4.7  Prilagoditev postavitve prodajnih miz za prireditev 254,10 310,00
 4.8  Najem sanitarij 61,48 75,00
 4.9  Priklop na elektro omrežje 32,79 40,00
 4.10  Mobilna prodaja (prostor z lastno prodajno površino) na tržnem prostoru za tematski dan 49,18 60,00
  Poraba vode in elektrike se obračuna po dejanski porabi. 
 Na željo organizatorja dogodka nudimo tudi dostavo in najem zabojnikov ter odvoz smeti - po ponudbi.

Vse dodatne informacije dobite v času uradnih ur (od pon. – pet. med 8.00 in 13.00 uro) na tel. številki 01 788 89 29. Za dodatne informacije pišite na info@jkpg.si.

Spletni obrazci za najem

Za najem prodajnega mesta na tržnici Ivančna Gorica, izpolnite spletni obrazec in ga
pošljite najmanj en delovni dan pred tržnim dnem. Informacijo o željenem terminu
najema prejmete na e-mail naslov, ki ste ga navedli.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Podatki o naročniku

Davčni zavezanec

Podatki o najemu prodajnega mesta

Prodajno mesto bi želel/a rezervirati
Način obračuna
Na tržnici bi bil/a prisoten/na (možnih več terminov)
Število prodajnih miz
Drugo prodajno mesto (v primeru, da stojnice ne najemate)
Priklop na elektriko
Izposoja hladilne vitrine
Plačnik je enak naročniku
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina se odpre ob: 07:00.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.