Menjava zabojnika

Menjava zabojnika

Naročite dostavo ali zamenjavo zabojnika enostavno in hitro na spodnjih obrazcih.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vrsta spremembe

Zabojniki

CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.