Kakovost pitne vode

Kakovost pitne vode

Obveščanje javnosti po prilogi 4 Uredbe o pitni vodi (UL RS, št. 61/23).

Poročila za vodovodne sisteme:
Informacije Krajevne skupnosti Višnja Gora za vodovodni sistem Višnja Gora

S prijavo na e-OBVESTILA boste v najkrajšem možnem času obveščeni o morebitnih motnjah pri izvajanju komunalnih storitev na vašem odjemnem mestu. Obveščeni boste preko elektronske pošte in kratkega SMS sporočila. Storitev je v obeh primerih brezplačna.

PRAVNO OBVESTILO:
Z izpolnitvijo obrazca za prijavo se strinjam z uporabo osebnih podatkov za namene obveščanja o aktualnih motnjah pri izvajanju komunalnih storitev. Seznanjen sem, da se lahko iz sistema prejemanja obvestil odjavim z elektronskim sporočilom ODJAVA na naslov info@jkpg.si  s pripisom odjemnega mesta. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. se zavezuje, da bo hranil, obdeloval in varoval pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1 (z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov) . Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Program oskrbe s pitno vodo:
Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.
Program oskrbe s pitno vodo je sestavljen v skladu z določili 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS št. 88/2012 in 44/22 – ZVO-2), ki predpisuje njegove vsebinske sklope. Pripravi ga izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej, kjer izvaja to javno službo. Program je pripravljen za obdobje štirih let. Veljavni programi za obdobje  2022-2025:
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.