Cenik dimnikarskih storitev

Cenik dimnikarskih storitev

Zaporedna številka Vrsta storitve Cena na uro v EUR brez DDV Cena na uro v EUR z 22% DDV Znesek za izvedene dimnikarske storitve (1) v EUR z 22% DDV

1

Pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW

1.1
Prvi pregled kurilne in dimovodne naprave
33,00
40,26
106,02
1.2
Redni pregled kurilne in dimovodne naprave
33,00
40,26
10,07
1.3
Izredni pregled kurilne in dimovodne naprave
33,00
40,26
po porabljenem času (2)

2

Pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW

2.1
Prvi, redni, izredni pregled
33,00
40,26
po porabljenem času (2)

3

Čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW (uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša)

3.1
Redno mehansko čiščenje dimovodne naprave
33,00
40,26
16,78
3.2
Redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče gorivo
33,00
40,26
29,52
3.3
Redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo
33,00
40,26
24,16
3.4
Redno mehansko čiščenje dimovodne in male kurilne naprave skupaj
33,00
40,26
31,54
3.5
Redno mehansko čiščenje male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo
33,00
40,26
42,94
3.6
Redno mehansko čiščenje dimovodne in male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo
33,00
40,26
50,33

4

Čiscenje malih kurilnih naprav nad 50kW

4.1
Redno mehansko čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave

33,00

40,26
Po porabljenem času

5

Izredno in generalno ciscenje malih kurilnih naprav, kl se Izvaja mehansko ali kemično

5.1
Izredno in generalno discenje dimovodne naprave, male kurine naprave, ki se izvaja mehansko ali kemično

33,00

40,26
po porabljenem casu(2) in materialu

6

Meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah
do 50kW na tekče in plinasto gorivo

6.1
Prve, obcasne, izredne meritve emisi snovi z dimnimi plini
33,00
40,26
19,46

7

Meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah
do 50kW na trdo gorivo

7.1
Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini
33,00
40,26
40,26

8

Meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50 kW

8.1.
Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini.
33,00
40,26
po porablienem casu(2)

9

Informiranje uporabnika dimnikarskih storitev

9.1.
Informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav
33,00
40,26
40,70

10

Odstranjevan|e katranskih oblog

10.1.
Odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čisščenjem malh, kurilnih naprav in se izvaja mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki
33,00
40,26
Po porabljenem času(2) in materialu

11

Dela ki se ne izvajalo pri uporabniku

11.1
Obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvaiaio pri uporabniku(3)
33,00
40,26
13,42
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.
Oskrba s pitno vodo:
Ni posebnosti na vodovodnih sistemih.
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.