Odpadne vode
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 17,9°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/odpadne-vode-slider.jpg

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. izvaja dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Velike Lašče.

V občini Velike Lašče podjetje izvaja praznjenje in čiščenje greznic kot tudi malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

V občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje pa poleg čiščenja greznic in MKČN skrbi in vzdržuje še kanalizacijske sisteme ter pripadajoče čistilne naprave (ČN Grosuplje, ČN Ivančna Gorica, MKČN Šentvid pri Stični, MKČN Muljava, MKČN Zdenska vas, MKČN Potiskavec in MKČN Ponikve).

Osnovni pogoji in način odvajanja odpadnih in padavinskih voda, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih objektov priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, ter pravice in obveznosti upravljalca in uporabnikov teh objektov in naprav so opredeljeni z občinskim odloki in pravilniki.

Pojasnilo glede obračuna odpadne vode pri polnjenju bazenov
Pojasnilo o načinu polnjenja bazenov

Pot komunalne odpadne vode

Uporabljena voda, ki priteče iz naših hiš je komunalna odpadna voda. To je umazana mešanica vode iz stranišč, kuhinj ter milnate vode iz naših kopalnic. Vsa ta mešanica odpadne vode nato odteče po kanalizacijskem sistemu do centralne čistilne naprave, kjer se odpadna voda očisti in spusti nazaj v okolje.

JKPG | Pot odpadne vode

JKPG | Kaj ne spada v odtok

Kako odvajamo in čistimo komunalno in odpadno vodo

Za najmlajše smo pripravili informativni risani film

Kapljica in Listek raziskujeta: Kako deluje čistilna naprava

Veliko lahko k uspešnemu čiščenju pripomore vsak posameznik. Kaj ne sodi v kanalizacijske odtoke si lahko podrobneje preberete v brošuri (Kaj ne sodi v hišne in kanalizacijske odtoke).

Vse čistilne naprave so podrobno opisane v zavihku Čistilne naprave.

Pojasnilo glede obračuna odpadne vode pri polnjenju bazenov

 

Program izvajanje javne službe

Javna služba odvajanja in čiščenja odpadne vode se izvaja v skladu s Programom izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2021-2024.

Program izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljen v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17) ter je pripravljen za obdobje štirih let.

Omenjeni dokument je zaradi preglednosti ter celostne predstavitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda sprejet za vse štiri občine skupaj, kjer izvajalec javne službe izvaja tovrstno dejavnost.

Slovensko društvo za zaščito voda

JKPG | SDZV logo

Javno komunalno Grosuplje je član Slovenskega društva za zaščito voda (SDZV). Društvo je bilo ustanovljeno 1991 kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, katerega poslanstvo je razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda.

Poslanstvo SDZV je razvijanje zavesti o pomenu zaščite voda, zato so njegove glavne naloge spremljanje, preučevanje in delovanje na področju zaščite in izkoriščanja voda, preskrbe s pitno vodo in ravnanja z odpadno vodo.

Različne publikacije na temo varovanja okolja:

 

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.