Author - Anja Javornik

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostorov za namestitev prodajnih avtomatov za živila na tržnici Ivančna Gorica

Številka: JKPG-UV-024-2024Datum: 12.06.2024        Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju najemodajalec) v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami) in Uredbe o stvarnem...

Voda iz pipe je privilegij, ki ga imamo v Sloveniji

Slovenija je zelo bogata z vodnimi viri in imamo eno najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Kakovost vode iz pipe redno preverjamo, pri čemer se upoštevajo strogi evropski standardi oziroma Pravilnik o pitni vodi. Pravilnik natančno določa, kdaj je voda zdravstveno ustrezna in skladna ter...