Zbiranje odpadnega jedilnega olja in masti iz gospodinjstev

NOVO! Javno komunalno podjetje Grosuplje je v mesecu aprilu na območju občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica postavilo 14 uličnih zbiralnikov, kjer lahko občani oddate odpadno jedilno olje, svinjsko mast, margarino, maslo, pokvarjeno jedilno olje, olje s pretečenim rokom trajanja in olje iz vložnin.

Pomembno je, da ohlajeno odpadno olje oz. maščobo zberite v plastenki in NE steklenici. Plastenko dobro zaprite in jo oddajte v ulični zbiralnik.  Zbiralniki se nahajajo:

V občini Dobrepolje na Vidmu pri Zdravstvenem domu

V občini Grosuplje:

 • v Grosupljem pri Javnem komunalnem podjetju Grosuplje
 • v Grosupljem v Sončnih dvorih
 • v Grosupljem na glavni avtobusni postaji
 • v Šmarju – Sap pri družbenem domu
 • na Polici pri gasilskem dom
 • v Št. Juriju pri družbenem domu
 • na Velikem Mlačevem na odseku za Gatino
 • v Spodnji Slivnici pri trafo postaji

V občini Ivančna Gorica:

 • v Ivančni Gorici pri Zdravstvenem domu
 • v Stični pri Samostanu Stična
 • v Šentvidu pri Stični na ekološkem otoku pri zidu starega pokopališča
 • v Zagradcu pri avtobusni postaji
 • v Višnji Gori pri trgovini Maver

Odpadno olje lahko še vedno oddate tudi v Zbirnem centru Špaja dolina.

Moramo se zavedati, da je odpadno jedilno olje namreč prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano ga je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode. Če zlivamo odpadno olja v straniščno školjko, povzročamo mašenje kanalizacijskih cevi, okvare na čistilnih napravah, kar posledično pomeni zviševanje stroškov vzdrževanja. Lahko se pojavijo tudi mali glodavci. Prav tako ga ne smemo zlivati na domač kompostnik, saj s tem tvegamo onesnaženje rek in podzemne vode, ki predstavljajo neprecenljiv vir pitne vode. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša. 1 liter odpadnega olja pa onesnaži kar milijon litrov pitne vode! Ravno tako odpadno olje ne sodi v zabojnik za biološke odpadke.

Na vseh nas je, da se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do narave in s predajo odpadnega jedilnega olja v ulični zbiralnik v veliki meri prispevate k ohranjanju zdrave družbe in čistega okolja.