Občina Grosuplje

  1. odvozi odpadkov
  2. Venues
  3. Občina Grosuplje
odvozi odpadkov pri tem občina
Today

Odvoz – Biološki odpadki

Občina Grosuplje

Odvoz - Biološki odpadki - GROSUPLJE; območje severno od Adamičeve c., Perovo, Jerova vas in Brvace, brez Metelkovih, Kajuhovih, Valvazorjevih dvorov in Preske

Odvoz – Mešani odpadki

Občina Grosuplje

Odvoz - Mešani odpadki - KS GROSUPLJE – OKOLICA; Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato, Praproče, Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in naselje Grosuplje severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica

Odvoz – Biološki odpadki

Občina Grosuplje

Odvoz - Biološki odpadki - GROSUPLJE; območje južno od Adamičeve c., Metelkovi, Kajuhovi, Valvazorjevi dvori in Preska