JKPG

  1. odvozi odpadkov
  2. Organizers
  3. JKPG
odvozi odpadkov od tega izvajalec
Today

Odvoz – Biološki odpadki

Občina Grosuplje

Odvoz - Biološki odpadki - GROSUPLJE; območje severno od Adamičeve c., Perovo, Jerova vas in Brvace, brez Metelkovih, Kajuhovih, Valvazorjevih dvorov in Preske