Izvedba kanalizacijskega priključka
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 4,2°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/odpadne-vode-slider.jpg

Splošna nasvodila za izvedbo gradbenih del za priklop na javno kanalizacijo


Kanalizacijski priključek je del stanovanjske stavbe ali drugega objekta, ki je v lasti uporabnika in se iz njega odvaja komunalna odpadna voda v javno kanalizacijsko omrežje.

Odvod komunalnih odpadnih voda se izvede iz objekta v hišni revizijski jašek, ki ga mora uporabnik postaviti na lastnem zemljišču (premer hišnega revizijskega jaška mora biti min. 60 – 80 cm). V fazi izgradnje javne kanalizacije so izvajalci gradbenih del zgradili odcep kanalizacijskega priključka iz jaška oz. cevi javne kanalizacije v dolžini nekaj metrov, v območju ceste pa do roba ceste. Odcep kanalizacijskega priključka je potrebno spojiti s hišnim revizijskim jaškom.

Uporabniki morajo iz objekta do priklopa na javno kanalizacijo položiti PE cev (togost razreda min. SN 4), premera (min. 16 cm). Cev mora biti položena na peščeno posteljico (4 – 8 mm granulacije) ter po položitvi zasuta z enakim peskom najmanj 10 cm nad temenom cevi.

Priporočljiv najmanjši padec kanalizacijskega priključka je 1 cm/m. Padec nivelet kanalizacijskih priključkov ne sme biti večji od 5 cm/m. Pri večjih padcih se izvedejo višinske kaskade.
Kanalizacija mora biti vodotesna in izdelana v skladu z določili Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
V primeru, ko ima uporabnik obstoječo greznico pod nivojem javne kanalizacije in gravitacijski priklop nanjo ni mogoč, se odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo preko lastnega črpališča.

JKPG | Priklop na javno kanalizacijo 1

Pomembno

  • Obstoječe greznice je ob priključitvi na javni kanalizacijski sistem potrebno odklopiti.
  • Obstoječe greznice se lahko uporabi tudi kot zadrževalnike meteornih vod.
  • V javni kanalizacijski sistem se sme priklapljati samo fekalni del kanalizacije uporabnika.
  • Meteorne vode iz dvorišč in streh morajo uporabniki ponikati na lastnem zemljišču.
  • V kanalizacijski sistem je prepovedano metati: razne krpe, osvežilne robčke, palčke za ušesa, damske vložke, tampone, kondome, jedilno in drugo olje, ostanke hrane, razna čistila, strupe.

 PRENESITE LETAK

 

 

JKPG | Priklop na javno kanalizacijo 2

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.