Ravnanje z blatom na kmetijskem gospodarstvu
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas deponije Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 8:00 – 16:00
Sobota 7:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija deponije: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina n/p

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444, 051 399 603
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/odpadne-vode-slider.jpg

V primeru nastajanja blata v obstoječi pretočni ali nepretočni greznici ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu rejnih živali je kmetijsko gospodarstvo lahko izvzeto iz izvajanja in obračuna storitev praznjenja obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznic ali MKČN. Blato mora biti zmešano skupaj z gnojnico oziroma gnojevko in pred gnojenjem oziroma pred nadaljnjo uporabo skladiščeno najmanj šest mesecev. Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko v tem primeru pri izvajalcu javne službe uveljavlja izvzem iz opravljanja in obračuna storitve javne službe s tem, da dostavi izjavo o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu z eno od obveznih prilog. Izjava je objavljena na spletni strani JKPG v sklopu Vloge in obrazci, oziroma na tej povezavi. S podpisom izjave se lastnik kmetijskega gospodarstva obvezuje, da z blatom iz svoje greznice oz. MKČN ravna skladno z zakonodajo.

Za izvzem iz obračuna storitev in izvajanja praznjenja obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznic ali MKČN mora lastnik kmetijskega gospodarstva dostaviti izjavo na Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, lahko tudi na elektronski naslov prevzem.blata@jkpg.si. Izvzem velja za triletno obdobje planskega čiščenja, to je za obdobje 2019-2021. Izvzem se uveljavi s prvim dnem meseca, v katerem izjavo prejme izvajalec javne službe, če je le-ta dostavljena do 25. dne v mesecu.

Obvezna priloga izjave:

  • Izpis iz centralnega registra govedi (seznam govedi na gospodarstvu) – ali
  • Izpis iz centralnega registra prašičev ali
  • Izpis iz centralnega registra kopitarjev ali
  • Izpis iz centralnega registra drobnice (podatki o sporočenem staležu v CRD) ali
  • Obrazec B-Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (iz zbirne subvencijske vloge).

Za več informacij lahko pokličete v času uradnih ur (pon. - pet. med 8:00 in 13:00) na tel. št. 01/7888 – 954.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.