Zimska služba

Zimska služba

Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja zimsko službo na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.

Zimsko službo na lokalnih cestah na območju Občine Ivančna Gorica izvaja podjetje Komunalne Gradnje d.o.o., Grosuplje.
Zimsko službo na regionalnih cestah na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje izvaja podjetje CGP Novo mesto.

Območje občine Grosuplje

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.
Informacije izven delovnega časa za lokalne ceste na MOB 051/356-206-Dejan.
Informacije izven delovnega časa za območje mesta Grosuplje, Ks Šmarje-Sap in Ks Št. Jurij na MOB 031/425-856-Klemen.

Območje občine Dobrepolje

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.
Informacije izven delovnega časa na MOB 051/326-392-Matej.

Območje občine Ivančna Gorica

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.
Informacije izven delovnega časa na MOB 041/348-512-Alojz.
Zimsko vzdrževanje se izvaja po Pravilniku o rednem vzdrževanju cest (Ur.l. 36/14).
Skladno z 2.odstavkom 32.člena navedenega pravilnika je prevoznost ceste zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.
Ceste I. prednostnega so avtoceste in hitre ceste, ceste II. prednostnega razreda pa pomembnejše regionalne ceste. Vse ceste, na katerih izvaja zimsko službo Javno komunalno podjetje so III-VII prednostnega razreda.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprt, odpre se jutri ob 07:00.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.