Views Navigation

Odvoz odpadkov Views Navigation

Today

Filters

Changing any of the form inputs will cause the list of events to refresh with the filtered results.

All Day

Odvoz – Biološki odpadki

Občina Grosuplje

Odvoz - Biološki odpadki - GROSUPLJE; območje južno od Adamičeve c., Metelkovi, Kajuhovi, Valvazorjevi dvori in Preska

Odvoz – Biološki odpadki

Občina Grosuplje

Odvoz - Biološki odpadki - KS ŠMARJE-SAP; naselje Šmarje Sap, Mali in Veliki Vrh, Tlake, Zgornja Slivnica