Odvoz blata iz greznic in čistilnih naprav

Odvoz blata iz greznic in čistilnih naprav

Uporabnike obveščamo, da bomo z dnem 11.3.2024 pričeli s terminskim praznjenjem greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v občinah Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje in Velike Lašče. V kolikor ste vključeni v letošnji plan, boste vsaj 14 dni pred praznjenjem o terminu praznjenja pisno obveščeni. Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01-7888-951 ali na e-poštnem naslovu prevzem.blata@jkpg.si.
Na območjih, kjer ni izgrajene javne kanalizacije, izvajamo praznjenje in čiščenje pretočnih in nepretočnih greznic in MKČN.
V ceni mesečnega zaračunavanja je že všteto:
(stanovanjska hiša do 6 m3; večstanovanjska stavba 2 m3 na stalno prijavljeno osebo)
V kolikor lastnik oz. upravljavec objekta potrebuje praznjenje greznice pogosteje kot na tri leta oz. praznjenje MKČN pogosteje kot dvakrat v treh letih, je storitev dolžan plačati skladno s cenikom JKP Grosuplje.
Skladno z našim terminskim planom se storitev praznjenja greznice oz. male komunalne čistilne naprave (MKČN) opravi na podlagi predhodnega obvestila, katerega prejmete cca 14 dni pred nameravanim prihodom.
Ob praznjenju naj bo prisoten tudi lastnik oz. upravljavec objekta. V kolikor je greznica oz. MKČN prosto dostopna, lahko storitev opravimo tudi brez prisotnosti lastnika. O tem nas obvestite na naslov prevzem.blata@jkpg.si ali v času uradnih ur (od pon. – pet. med 8.00 in 13.00 uro) na tel. številko 01/7888 – 951. Če je potrebno, se termin dodatno uskladi. Za izvedbo storitve je potreben prost dostop do greznice (odprta dvoriščna vrata, privezan pes,…), na greznici ne sme biti nič naloženo (prekrito z zemljo, peskom, drvmi,…), lastnik mora preveriti, da se pokrov da odpreti.
V kolikor predlagani termin ne ustreza, se ga lahko prestavi za največ 30 dni, tako da se nam vsaj 8 dni pred določenim datumom predlaga nov datum. Na dopisnico, ki je sestavni del obvestila o našem prihodu, se napiše nov datum ter jo pošlje nazaj. Spremembo termina se lahko sporoči tudi po elektronski pošti na naslov: prevzem.blata@jkpg.si ali v času uradnih ur (od pon. – pet. med 8.00 in 13.00 uro) na tel. številki 01/7888 – 951.
Če uporabnik na določeni datum ni dosegljiv in se na obvestilo ne odzove oz. termina pisno ali telefonsko ne prestavi, se šteje, da je storitev opravljena, naslednjo storitev se plansko ponovno opravi čez 3 leta.
V primeru, da objekt nima hišne številke (preverite tudi na dopisu), nam morate lokacijo vašega objekta sporočiti vsaj 2 dni pred dejanskim praznjenjem. V primeru, da nam tega ne sporočite, se storitev šteje kot opravljena.
Vse dodatne informacije dobite v času uradnih ur (od pon. – pet. med 8.00 in 13.00 uro) na tel. številki 01/7888 – 951.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprt, odpre se jutri ob 07:00.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.