Oskrba s pitno vodo – Občina Velike Lašče

Oskrba s pitno vodo - Velike Lašče

Obveščanje javnosti po prilogi 4 Uredbe o pitni vodi (UL RS, št. 61/23).

Program oskrbe s pitno vodo v občini Velike Lašče:

Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja v skladu s programom oskrbe s pitno vodo.
Program oskrbe s pitno vodo je sestavljen v skladu z določili 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS št. 88/2012 in 44/22 – ZVO-2), ki predpisuje njegove vsebinske sklope. Pripravi ga izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej, kjer izvaja to javno službo. Program je pripravljen za obdobje štirih let. Veljavni programi za obdobje  2022-2025 v občini Velike Lašče:
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprt, odpre se jutri ob 07:00.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.