Navodila za uporabnike
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 14:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina 4,1°C

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba:  030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 051 374 687 (med delavnikom od 7:00 do 17:00)
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Parkirna hiša P+R Grosuplje uporabnikom vsak dan v tednu nudi 222 parkirnih mest za osebna vozila in 40 mest za kolesa v kolesarnici, ki se nahaja ob objektu. Od 222 parkirnih mest je 161 namenjenih parkiranju za uporabnike sistema P+R, torej za vse tiste, ki svoje vozilo parkirajo v parkirni hiši in nato za nadaljevanje poti uporabijo javno prevozno sredstvo. V najvišji etaži se nahaja 11 parkirnih mest z možnostjo polnjenja električnih vozil. Preostalih 61 parkirnih mest je namenjenih plačljivemu vsakodnevnemu parkiranju.
V parkirni hiši se nahaja dvigalo, v vsaki etaži pa se ob dvigalu nahaja rezervirano parkirno mesto za invalide. V parkirni hiši se nahaja poleg plačilnega avtomata tudi Urbanomat, kjer lahko urejate vaše dobroimetje kartice Urbana in podaljšujete oziroma kupujete vozovnice za javni promet LPP. Na plačilnem avtomatu parkirnino lahko poravnate le z gotovino (bankovci in kovanci). Plačevanje parkirnine s kartico Urbana ali drugo plačilno kartico ni možno.
Storitev parkiranja je plačljiva in vam je omogočen na več možnih načinov. Spodaj vam podajamo vse možnosti uporabe parkirne hiše s podrobnimi navodili.

A. P+R UPORABNIK - VSTOPIM S KARTICO URBANA OZIORMA IJPP IN ZA PREVOZ UPORABIM JAVNI PREVOZ

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Za prevoz uporabite javno prevozno sredstvo, na katerem je obvezna vsakokratna prislonitev kartice na čitalcu. Uporabnik kartico k čitalcu kartic prisloni vsakič, ko vstopi na javni prevoz, torej ob opravljenem prevozu v eno smer kot tudi ob povratnem prevozu. Pogoj za brezplačno parkiranje sta torej dve potrjeni vožnji z vlakom ali mestnim oziroma medkrajevnim avtobusom.
 3. Ob povratku se ob prihodu v parkirno hišo usedete v vaše vozilo in na izhodnem terminalu prislonite kartico Urbana oziroma kartico IJPP. Parkirni sistem bo samodejno zaznal opravljeni dve in vam odprl izhodno zapornico

  S takšnim načinom uporabe vam je zagotovljeno brezplačno parkiranje. Zgoraj so opisani vsi potrebni koraki za uspešno uporabo P+R sistema. Uporabnikom za pravilno uporabo ni potrebno obiskati plačilnega avtomata ali Urbanomata.

IMETNIK KARTICE IJPP ALI KARTICE URBANA

Parkirni sistem v Parkirni hiši P+R Grosuplje omogoča brezplačno parkiranje uporabnikom Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) in uporabnikom preostalega cestnega in železniškega javnega prevoza, tako imenovanega Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).

Brezplačno parkiranje je tako omogočeno imetnikom kartice Urbana oziroma kartice IJPP pod pogojem, da imajo na kartici naloženo vozovnico IJPP ali vozovnico LPP in da v istem dnevu z javnim prevoznim sredstvom opravijo dve vožnji, na katerih vsakokrat poskrbijo za prislonitev kartice na čitalcu. Uporabnik kartico k čitalcu kartic prisloni vsakič, ko vstopi na javni prevoz, torej ob opravljenem prevozu v eno smer kot tudi ob povratnem prevozu. Na avtobusu je čitalec kartic nameščen na vhodu, na vlaku pa za potrditev kartice poskrbi sprevodnik.

Uporabnikom, ki na kartici nimajo naložene IJPP ali LPP vozovnice oziroma imajo neveljavno kartico, brezplačno parkiranje v Parkirni hiši ne pripada.

Imetnikom kartice IJPP ali kartice Urbana zato pred samo uporabo brezplačnega parkiranja v parkirni hiši svetujemo, da na katerem koli prodajnem mestu javnega prevoznika preverijo vrsto naložene vozovnice na kartici, saj brezplačno parkiranje pripada le tistim, ki imajo na kartici naloženo veljavno vozovnico IJPP ali LPP. Kakšno vozovnico imajo naloženo na kartici, uporabniki lahko preverijo tudi na spletni strani izbranega prevoznika, kjer se registrirajo s svojo kartico.

V primeru, da ima uporabnik na kartici naloženo vozovnico drugega prevoznika (Slovenske železnice, Arriva ali Nomago) in si vseeno želi zagotoviti brezplačno parkiranje v parkirni hiši, svetujemo spremembo veljavne vozovnice z vozovnico IJPP oziroma nadgraditev kartice z IJPP vozovnico. To uporabnik uredi pri izbranem prevozniku.

Dodatne koristne informacije:

 • Če vam na vhodnem terminalu ob prislonitvi kartice zapornice ne dvigne, to pomeni, da na vaši kartici nimate naložene veljavne IJPP ali LPP vozovnice. V tem primeru svetujemo, da se o vsebini oziroma ureditvi vozovnice na vaši kartici obrnete na izbranega prevoznika.
 • IJPP vozovnico vam na vašo kartico lahko naloži vsak prevoznik javnega prometa, zato vam svetujemo, da, v kolikor želite nameščeno IJPP vozovnico, za to izrecno zaprosite na prodajnem mestu prevoznika.
 • Ker na vlaku uporabnik sam ne more poskrbeti za potrditev kartice, ampak to opravi sprevodnik, vam svetujemo, da, v primeru gneče, sprevodnika poiščete sami in ga prosite za potrditev vaše kartice. Če potrditve kartice v obe smeri ne opravite, boste morali v parkirni hiši poravnati parkirnino.

Za dodatna vprašanja oziroma informacije na temo kartice in vozovnice IJPP vam je na voljo 24 urna številka 080 45 77, oziroma si o IJPP sistemu lahko več preberete na spletni strani https://nakup.ijpp.si, ter na strani https://www.gov.si/teme/integriran-javni-potniski-promet.

Informacije v zvezi z brezplačno vozovnico IJPP, do katere so upravičeni upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi, pridobite na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobivanje-brezplacne-vozovnice-javnega-medkrajevnega-potniskega-prometa oziroma ravno tako na 24 urni telefonski številki 080 45 77.

Informacije v zvezi s karticami oziroma vozovnicami LPP so vam na voljo na spletni strani https://www.lpp.si, v primeru dodatnih vprašanj vam je na voljo telefonska številka 01 5822 582.

B. P+R UPORABNIK – VSTOPIM S KARTICO URBANA OZIROMA IJPP KARTICO IN OPRAVIM VOŽNJO Z JAVNIM PREVOZOM V ENO SMER, V DRUGO SMER VOŽNJE NE OPRAVIM

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Za prevoz uporabite javno prevozno sredstvo, na katerem opravite le eno potrditev kartice na čitalcu (npr. za pot proti Ljubljani uporabite javno prevozno sredstvo, za povratno pot pa javnega prevoznega sredstva ne uporabite).
 3. Ob povratku v parkirno hišo na plačilnem avtomatu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico in z gotovino poravnate znesek parkirnine.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.
  Če parkirnine ne boste poravnali, vam sistem na izhodnem terminalu izpiše, da parkirnina ni plačana. V tem primeru opravite korak 3 in 4. Brezplačno parkiranje vam pripada le v primeru dveh opravljenih potrditvah kartice na čitalcu, ki se nahaja na vseh javnih prevoznih sredstvih.

C. IMETNIK KARTICE URBANA OZIROMA KARTICE IJPP – V PARKIRNO HIŠO VSTOPIM S KARTICO URBANA OZIROMA Z IJPP KARTICO, VOŽNJE Z JAVNIM PREVOZOM NE OPRAVIM

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. S kartico Urbana oziroma IJPP kartico ne opravite nobene potrditve kartice, saj ne uporabite javnega prevoza.
 3. Ob povratku v parkirno hišo na plačilnem avtomatu prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico in z gotovino poravnate znesek parkirnine, saj vas sistem obravnava kot občasnega uporabnika.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in prislonite kartico Urbana oziroma IJPP kartico. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

Kartico Urbana oziroma IJPP kartico lahko v takšnem primeru smatrate kot vaš parkirni listek. Parkirnino na plačilnem avtomatu ni možno poravnati z dobroimetjem, ki ga imate naloženega na vaši kartici za javni prevoz, temveč je parkirnino potrebno poravnati z gotovino.

D. OBČASNI UPORABNIK – V PARKIRNO HIŠO VSTOPIM S PARKIRNIM LISTIČEM

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu pritisnete gumb, vzamete parkirni listek, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Po parkiranju vozila listek vzemite s seboj. Parkirni listek vam omogoča vstop v parkirno hišo skozi osebni vhod.
 3. Ob povratku v parkirno hišo v plačilni avtomat vstavite parkirni listek in z gotovino poravnate znesek parkirnine. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in vstavite parkirni listek. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

E. VSAKODNEVNI UPORABNIK – V PARKIRNO HIŠO VSTOPIM Z DOVOLILNICO

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu prislonite dovolilnico, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Ob povratku se ob prihodu v parkirno hišo usedete v vaše vozilo in na izhodnem terminalu prislonite dovolilnico. Parkirni sistem bo zaznal veljavno dovolilnico in vam odprl izhodno zapornico.

Imetnikom dovolilnice je omogočen večkratni uvoz in izvoz z veljavno dovolilnico. Seveda mora biti pred novim uvozom zabeležen tudi izvoz iz parkirne hiše. V primeru, da krogotok parkiranja ni sklenjen, vam sistem ne bo omogočil vstopa oziroma izstopa (primer: imetnik dovolilnice ob vstopu v parkirno hišo prisloni dovolilnico. Ob izstopu iz parkirne hiše je zapornica zaradi npr. okvare plačilnega avtomata dvignjena in uporabnik ob izhodu ne prisloni dovolilnice. Sistem izhoda ni zaznal in tako je vozilo še vedno zaznano kot parkirano. Naslednji dan imetnik iste dovolilnice ob prihodu prisloni dovolilnico in sistem mu izpiše ponovljen vstop ter mu ne dvigne zapornice.) Imetnik dovolilnice mora vsakokrat prisloniti dovolilnico na vhodnem in izhodnem terminalu, da je sklenjen krogotok parkiranja – tudi v primeru dvignjenih zapornic. V primeru, da vaš krogotok ni sklenjen, o tem obvestite upravljavca sistema na tel. št. 01 7888 929.

F. PARKIRAM PREKO NOČI, MED VIKENDI IN PRAZNIKI

Za uspešno koriščenje parkiranja med vikendi, preko noči in prazniki je obvezno v parkirno hišo vstopiti s parkirnim listkom, ki ga prejmete na vhodni zapornici. V primeru, da vstopite z drugim medijem (kartica IJPP, kartica Urbana), boste morali parkirnino poravnati po urni postavki.

Navodila za uporabo:

 1. Ob vstopu v parkirno hišo na vhodnem terminalu pritisnete gumb, vzamete parkirni listek, sistem vam odpre vhodno zapornico in vam tako omogoči parkiranje vašega vozila.
 2. Po parkiranju vozila listek vzemite s seboj, saj vam omogoča vstop v parkirno hišo pri osebnem vhodu.
 3. Ob povratku v parkirno hišo v plačilni avtomat vstavite parkirni listek in z gotovino poravnate znesek parkirnine. Po plačilu prejmete račun in parkirni listek.
 4. Z vozilom se zapeljete do izhodnega terminala in vstavite parkirni listek. Parkirni sistem bo zaznal plačano parkirnino in vam odprl izhodno zapornico.

Nočno parkiranje med 20:00 in 6:00 se zaračunava kot enkratno, torej ne po urah. Enako tudi preko vikenda in praznikov. V času nočnega parkiranja, vikenda ali praznika je možen večkratni uvoz z istim parkirnim listkom. Seveda mora biti pred novim uvozom zabeležen tudi izvoz iz parkirne hiše, parkirnina pa mora biti plačana pred prvim izvozom.

SPLOŠNE INFORMACIJE

 • Po vsakem zaključenem plačilu vam sistem omogoči 15 minut za izhod. Če prekoračite čas izhoda, boste na plačilnem avtomatu primorani poravnati parkirnino.
 • Za vstop v parkirno hišo lahko uporabite katerokoli kartico Urbana oziroma IJPP kartico. V primeru izgubljene kartice Urbana oziroma IJPP kartice in parkiranega vozila v parkirni hiši, na plačilnem avtomatu kupite izgubljeni listek in zapustite parkirno hišo.
 • Brezplačno parkiranje v primeru uporabe sistema P+R vam je omogočeno 24 ur. V primeru, da ste presegli čas parkiranja 24h, je potrebno ob izhodu doplačati le razliko od dejansko porabljenega časa parkiranja po tržni ceni. Npr. če ste parkirno hišo zapustili šele po 25 urah, je potrebno po tržni ceni doplačati parkirnino samo za 1 prekoračeno uro.
 • Če na kartici Urbana nimate dobroimetja, vas bo sistem vseeno spustil v parkirno hišo. Nato lahko dobroimetje uredite na Urbanomatu in nemoteno uporabite javni prevoz ter po navodilih zapustite parkirno hišo.

IMETNIKI DOVOLILNIC

Dovolilnica je brezstična parkirna kartica, katero upravljavec Javno komunalno podjetje Grosuplje izda osebi na podlagi predloženega obrazca za izdajo dovolilnice. Z dovolilnico ima uporabnik omogočen vstop in izstop iz parkirne hiše s predčasnim nakupom dovolilnice. Imetnik dovolilnice ima omogočeno parkiranje v parkirni hiši, ni pa mu zagotovljeno prosto parkirno mesto. Imetnik sme parkirati oziroma je omogočeno parkiranje le tistemu vozilu, za katerega je bila dovolilnica izdana.

Obrazec za nakup dovolilnice se nahaja na spletni strani upravljavca. Veljavnost dovolilnice ob nakupu se prične z datumom plačila in je veljavna za obdobje enega leta od izdaje. Imetniku dovolilnice ni omogočena predčasna prekinitev oziroma vračilo dovolilnice. Imetnik dovolilnice ima možnost zadnji mesec pred pretekom le to obnoviti za naslednje obdobje enega leta. Če imetnik dovolilnice v zadnjem mesecu pred pretekom ne obnovi dovolilnice, se mu le-ta po izteku veljavnosti prekine in upravljavec dovolilnico ponudi naslednjemu v čakalni vrsti. Imetnik dovolilnice le to obnovi tako da pošlje na elektronski naslov dovolilnica@jkpg.si izpolnjen obrazec za obnovitev in potrdilo o plačilu. Po prejemu dokumentacije upravljavec dovolilnico avtomatsko obnovi za obdobje enega leta od zadnjega dneva veljavnosti le te.

V primeru izgube dovolilnice oziroma spremembe podatkov imetnika dovolilnice je imetnik dovolilnice dolžan pisno oziroma ustno obvestiti upravljavca v najkrajšem možnem času. V primeru spremembe podatkov imetnika dovolilnice je upravljavca potrebno seznaniti v roku 8 dni od nastale spremembe. Sprememba podatkov se zaračuna skladno z veljavnim cenikom. Lastništvo dovolilnice ni prenosljivo.
V primeru vprašanj se v zvezi z dovolilnico obrnite na tel. št. 01 7888 922 ali pišite na naslov dovolilnica@jkpg.si.

V primeru dodatnih nejasnosti oziroma težav vam je 24 ur na dan na voljo gumb za pomoč, ki se nahaja na vhodnem in izhodnem terminalu ter na plačilnem avtomatu. Telefonska številka upravljavca parkirne hiše Javnega komunalnega podjetja Grosuplje deluje v času uradnih ur, vsak delovnik med 8h in 13h: 01 7888 910.

Na Urbanomatu je navedena številka za 24 urno pomoč.

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.