Nova tržnica v Ivančni Gorici pričenja z delovanjem!

V soboto dne 6.7.2024 bo pričela z delovanjem nova tržnica v Ivančni Gorici na ploščadi med trgovino Tuš in banko NLB. Tržnica bo odprta med 8:00 in 12:00 uro. Več o Tržnici Ivančna gorica si lahko ogledate tukaj.

Voda iz pipe je privilegij, ki ga imamo v Sloveniji

Slovenija je zelo bogata z vodnimi viri in imamo eno najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi. Kakovost vode iz pipe redno preverjamo, pri čemer se upoštevajo strogi evropski standardi oziroma Pravilnik o pitni vodi. Pravilnik natančno določa, kdaj je voda zdravstveno ustrezna in skladna ter določa mejne vrednosti parametrov, ki jih v vodi preiskujemo. Rezultati testiranj dosledno kažejo, da je voda iz pipe varna za pitje in primerna za vsakodnevno uporabo. Pitje stekleničene vode poleg tega, da je dražje, tudi zelo obremenjuje okolje. Še posebej kadar pijemo iz plastičnih steklenic. Zato stremimo za tem, da se iščejo planetu bolj prijazne rešitve, in že samo s pitjem vode iz pipe lahko veliko naredimo. Znano je, da biološka razgradnja plastenk traja tudi do 1000 let. S pitjem vode iz pipe naredimo veliko tudi za naše zdravje, saj je pitje vode veliko boljša izbira od pitja sladkih in gaziranih pijač, ne vsebuje sladkorja in ostalih škodljivih dodatkov. Temu bo hvaležna tudi vaša denarnica, saj je v povprečju je voda iz pipe 500 – do – 1000 krat cenejša od ustekleničene vode. 10. razlogov za pitje pitne vode (vodaizpipe.si): 1. Voda najbolj odžeja.2. Blagodejno vpliva na počutje.3. Blaži glavobole in mnoge druge težave.4. Pomaga pri uravnavanju telesne teže.5. Spodbuja pozitivno razmišljanje.6. Na voljo je v neomejenih količinah.7. Je povsod dostopna in cenovno ugodna.8. Je najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov.9. Je ves čas pod zdravstvenim nadzorom.10. Samo voda iz pipe je ves čas sveža. Če si v službi natočite vodo za v pisarno, namesto plastičnih uporabljajte steklene steklenice, ali steklenice iz nerjavečega jekla ali aluminija, ki so lahke in odporne. Analiza vzorcev dveh uglednih ameriških univerz (Columbia in Rutgers) je razkrila, da liter vode iz plastenk, ki so naprodaj v trgovinah, v povprečju vsebuje skoraj 250.000 mikro- in nanodelcev plastike. Mikrodelci so zelo

Polnjenje hišnih bazenov

V poletnem obdobju se na nas obračajo uporabniki z željo po polnjenju hišnih bazenov. Ob tem izpostavljamo, da je v prvi vrsti predvideno, da se bazene polni preko obstoječe hišne inštalacije.Polnjenje sicer traja dalj časa, škodljivo pa ne vpliva na hidravlične razmere javnega vodovodnega omrežja. Opozarjamo, da je prepovedan kakršenkoli nenadzorovan in nenajavljen odvzem vode izhidrantov. Sem štejemo tudi odvzeme vode gasilskih društev z namenom polnjenja bazenov. Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja lahko povzroči izpad dobave pitne vode, motnost pitnevode, spremembe v pritisku ipd. Če bazena ne morete napolniti preko hišne inštalacije, nam sporočite razlog in po naši presoji, lahko dobavo vode zagotovimo z dovozom s cisterno ali izjemoma preko hidranta, če to ne poruši hidravličnih razmer vodovodnega omrežja. V primeru dobave vode za bazen s cisterno ali preko hidranta je uporabnik dolžan poravnati stroške prevoza, čas delavca in vse stroške, povezane s pitno in odpadno vodo, vključno z okoljsko dajatvijo. Potrebno je vedeti, da ima dobava vode za oskrbo s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene. V primeru suše bomo objavili prepoved rabe vode v druge namene.Kršitev se kaznuje z globo od 500 do 1.500 € in za posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju zaračuna tudi porabljena voda po zadnji veljavni ceni s predpisanimi dajatvami v višini 72 m3, kar predstavlja predpisano količino za zagotavljanje požarne varnosti. Na tem mestu izpostavljamo tudi, da pri uporabi vode za namene bazena, nastane odpadna komunalna voda, ki jo je uporabnik dolžan očistiti v lastni greznici ali mali komunalni čistilni napravi oz. jo odvesti v javni kanalizacijski sistem. Zaradi tega je dolžan plačati vse stroške, ki so povezani z odvajanjem in čiščenjem take vode. Tak pristop izhaja tudi iz dejstva in načina obračuna okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v primeru polnjenja bazenov.

Zbiranje odpadnega jedilnega olja in masti iz gospodinjstev

NOVO! Javno komunalno podjetje Grosuplje je v mesecu aprilu na območju občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica postavilo 14 uličnih zbiralnikov, kjer lahko občani oddate odpadno jedilno olje, svinjsko mast, margarino, maslo, pokvarjeno jedilno olje, olje s pretečenim rokom trajanja in olje iz vložnin. Pomembno je, da ohlajeno odpadno olje oz. maščobo zberite v plastenki in NE steklenici. Plastenko dobro zaprite in jo oddajte v ulični zbiralnik.  Zbiralniki se nahajajo: V občini Dobrepolje na Vidmu pri Zdravstvenem domu V občini Grosuplje: V občini Ivančna Gorica: Odpadno olje lahko še vedno oddate tudi v Zbirnem centru Špaja dolina. Moramo se zavedati, da je odpadno jedilno olje namreč prepovedano mešati z drugimi odpadki, prepovedano ga je odvajati v kanalizacijo, greznice ali neposredno v površinske vode. Če zlivamo odpadno olja v straniščno školjko, povzročamo mašenje kanalizacijskih cevi, okvare na čistilnih napravah, kar posledično pomeni zviševanje stroškov vzdrževanja. Lahko se pojavijo tudi mali glodavci. Prav tako ga ne smemo zlivati na domač kompostnik, saj s tem tvegamo onesnaženje rek in podzemne vode, ki predstavljajo neprecenljiv vir pitne vode. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša. 1 liter odpadnega olja pa onesnaži kar milijon litrov pitne vode! Ravno tako odpadno olje ne sodi v zabojnik za biološke odpadke. Na vseh nas je, da se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do narave in s predajo odpadnega jedilnega olja v ulični zbiralnik v veliki meri prispevate k ohranjanju zdrave družbe in čistega okolja.

Urnik odvozov

Objavljeni so novi urniki odvoza odpadkov za leto 2024: urniki odvozov.