Kam s pasjimi iztrebki

Kam s pasjimi iztrebki

Tako kot ljudje, imajo tudi domače živali svoje biološke potrebe. Odgovorni lastniki psov se zavedajo, da je za njimi potrebno iztrebke pobirati in jih odvreči v za to namenjene koše. Javno komunalno podjetje Grosuplje je na različnih lokacijah postavilo več košev za odpadke, ki so namenjeni prav za odlaganje teh odpadkov. Na vsakem od košev se nahaja QR koda, ki vas je pripeljala na to stran.
V JKPG poudarjamo, da pasji iztrebki ne spadajo med biološke odpadke, ampak med mešane komunalne odpadke. Odlagamo jih lahko torej v za to posebej postavljene koše za odpadke oziroma med mešane komunalne odpadke (črni zabojnik).

Zakaj jih ni dovoljeno odlagati med biološke odpadke?

Biološki odpadki so večinoma namenjeni za pripravo komposta, pasji in mačji iztrebki pa vsebujejo dušik in fosfor. Ravno pretiran vnos dušika zmanjšuje biotsko raznovrstnost, saj omogoča rast le nekaterim rastlinam. Posebej problematično je puščanje iztrebkov na zavarovanih območjih, še posebej v vodovarstvenem območju, saj tam lahko pride do onesnaženja podzemne vode..
Zavedati se moramo, da kljub temu, da je pasji iztrebek del narave, vseeno škoduje ranljivim habitatom. Zato je pomembno, da ko sprehajate svojega psa, njegove iztrebke poberete s PVC vrečko, jo zavežete in odvržete v koš za pasje iztrebke ali v zabojnik za mešane komunalne odpadke (črni zabojnik). Pomembno je vedeti, da pobrane iztrebke vedno vržemo v za to namenjene koše ali med mešane komunalne odpadke, ne glede katere vrečke uporabljamo.
Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.