Javne površine

Javne površine

V občini Grosuplje opravljamo letno in zimsko vzdrževanje ulic in javnih površin v naselju Grosuplje in Šmarje Sap. V občini Ivančna Gorica izvajamo vzdrževanje zelenic in pometanje javnih površin in tudi letno in zimsko vzdrževanje cest in javnih poti v občini Dobrepolje.
Dejavnost vzdrževanja javnih površin zajema čiščenje in pometanje javnih površin, košenje trave, urejanje zelenic, nasaditev in vzdrževanje cvetja, obrezovanje grmovnic, dreves in novoletno okrasitev dreves.
V naselju Grosuplje skrbimo za 17,2 km pločnikov, 2.037 m2 avtobusnih postajališč, 11.540 m2 javnih parkirišč, 1.028 m2 nasadov, 287 m2 cvetličnih nasadov, 2.430 m2 tlakovanih površin in 41.200 m2  zelenic.
V naselju Šmarje Sap skrbimo 5,4 km pločnikov, 913 m2 avtobusnih postajališč, 2.068 m2 parkirišč, 89 m2 cvetličnih nasadov in 3.918 m2 cvetličnih nasadov.
V občini Dobrepolje vzdržujemo 40,2 km javnih poti.

Strojno pometanje

Nudimo vam ugodno storitev strojnega pometanja vseh cestnih površin, pločnikov in tlakovanih površin, kot so večja zasebna dvorišča, podzemne garaže, parkirišča, igrišča itd… več
Prekinitev dobave pitne vode

Obveščamo vse uporabnike pitne vode v vaseh Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Železnica, Škocjan in…

CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je odprt.

Oskrba s pitno vodo:

Prekinitev dobave pitne vode
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.