FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina n/p

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 030 455 955
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Pričetek odlaganja odpadkov na deponiji v CERO Špaja dolina sega v leto 2001. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča Špaja dolina v I. fazi smo pridobili leta 2013, leta 2015 je bilo zaradi pridobitve dovoljenja za obratovanje kompostarne spremenjeno. Nato je bilo še dvakrat podaljšano in sicer leta 2016 in 2018. Faza I. pomeni prvo površino, kjer smo lahko odlagali odpadke in je imela zmogljivost odlaganja 166.381 ton oz. 158.458 m3.

Z 31. decembrom 2020 je dovoljenje za odlaganje poteklo, tako da že v letu 2021 nismo več odlagali odpadkov. S postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za II. fazo smo aktivno začeli v začetku leta 2017.

Z 31. januarjem 2022 je bila s strani Agencije Republike Slovenije za okolje izdana odločba o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje odpadkov v II. fazi. Ta vključuje širitev I. faze in njeno nadvišanje, kar pomeni več prostora za odlaganje odpadkov.

Dovoljenje za odlaganje je izdano za do 31.decembra 2035 z možnostjo podaljšanja. Celotna zmogljivost odlaganja znaša 336.000 t oz. 196.532 m3.

JKPGrosuplje fotografijeDo začetka odlaganja odpadkov nas loči še dokončanje izgradnje tlačnega voda, ki bo omogočal odvodnjo izcedne vode na Čistilno napravo Grosuplje. Nato pa je potrebno izvesti še gradbena dela na samem območju, kjer se bodo odpadki odlagali, kar vključuje izgradnjo vseh slojev tesnilnega sloja. Tako kot je bilo zgrajeno dno deponijskega telesa že v I. fazi, bo tudi v II. fazi urejeno skladno z veljavno evropsko zakonodajo. Izvedla se bodo tudi dela za zapiranje na delu deponije, kateri ni vključen v II. fazo.

Odlaganje odpadkov se predvideva v petih etapah. V letošnjem letu se predvideva izgradnja prve etape, kjer se bo tudi začelo z odlaganjem odpadkov, nato pa se bo skladno s količino odloženih odpadkov nadaljevalo z izgradnjo naslednjih etap. Takrat bomo prvo etapo pričeli zapirati, da bo čim manj odpadnih voda.

Na deponiji se bodo odlagali komunalni in nekomunalni odpadki za katere je izdano okoljevarstveno dovoljenje. Mešani komunalni odpadki se že od leta 2016 vozijo na mehansko-biološko obdelavo v RCERO Ljubljana. Na odlagališču se bo odlagal le preostanek po obdelavi, ki predstavlja 13,6 % celotne teže pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov.V okoljevarstvenem dovoljenju je vključeno tudi nadaljnje obratovanje kompostarne. Njena zmogljivost predelave biološko razgradljivih odpadkov je 9.900 ton. V naših treh občinah letno zberemo okoli 3.000 ton te vrste odpadkov.

Tako kot za Javno komunalno podjetje Grosuplje tudi za vse tri občine, ki jih pokrivamo, predstavlja pridobitev okoljevarstvenega dovoljena zagotovilo in varnost, da imajo gospodinjstva in gospodarstvo še naprej možnost odlaganja odpadkov, kar posledično pomeni tudi bistveno nižje stroške ravnanja z odpadki, kot bi bili ti, če ga ne bi pridobili, saj bi morali v tem primeru odpadke odvažati drugam.

Še naprej se bomo trudili, da bo deponija služila svojemu namenu in bomo lahko ohranjali skrb za čisto okolje in zdravo družbo.

Direktor podjetja Stane Stopar ob tem poudarja, da je pridobljeno dovoljenje velika pridobitev za komunalo in za občine ustanoviteljice, saj je s tem rešen problem odlaganja odpadkov za najmanj 10 let.

Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič pa je povedal, da se moramo vsi skupaj truditi, da ustvarimo čim manj odpadkov in tako ohranjamo čisto okolje, ki ne bo preobremenjeno z odpadki. »Pridobljeno dovoljenje pa zagotavlja dolgoročno rešitev odlaganja odpadkov, skladno z najvišjimi okoljevarstvenimi standardi. Vesel sem, da smo pripeljali projekt do pomembnega mejnika v korist trajnostnega razvoja«, je še dejal.

JKPGrosuplje fotografije2

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.