FAQ
Cesta na Krko 7 1290 Grosuplje
Uprava: Pon-pet: od 8:00 do 10:30 in od 11:30 do 13:00 Sobota, nedelja in prazniki zaprto
Odpiralni čas zbirnega centra Od 1. 3. do 31. 10.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Od 1. 11. do 29. 2.:
Ponedeljek – petek 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 13:00

Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt.

Lokacija zbirnega centra: Spodnje Blato 1, 1290 Grosuplje
Špaja dolina n/p

01 788 89 10 Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444, 051 399 603
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

images/slider-podstrani/gajnice_slider.jpg

Novice

Parkirna hiša P+R Grosuplje ima po novem kot prva parkirna hiša s sistemom P+R v Sloveniji vzpostavljen tudi sistem za uporabnike kartice IJPP, ki vključuje uporabo javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem in železniškem prevozu. Omogoča uporabo mestnega avtobusa, medkrajevnega avtobusa in vlaka.

Brezplačno parkiranje v parkirni hiši P+R Grosuplje je bilo po sistemu P+R do sedaj omejeno le na uporabnike kartice Urbana in tako uporabo avtobusa 3G. Sedaj pa sistem P+R v grosupeljski parkirni hiši omogoča brezplačno parkiranje za vse uporabnike javnega prevoza. Tako ne le, da lahko svojo pot nadaljujemo tudi z vlakom, odpeljemo se lahko tudi proti Novemu mestu ali Kočevju in ne le proti Ljubljani.

Uporaba javnega prevoza je tako za vse njegove uporabnike postala še bolj enostavna, torej potnikom še bolj prijazna. Z njegovo uporabo pa prispevamo tudi k čistejšemu okolju.

Podrobnejše informacije o integriranem javnem potniškem prometu in kartici IJPP so dostopne na: https://nakup.ijpp.si/.

Podrobnejša navodila o uporabi kartice IJPP v parkirni hiši P+R Grosuplje so objavljena na naši spletni strani na naslednji povezavi: https://www.jkpg.si/navodila-za-uporabnike.

IJPPLPP

 

Obveščamo vas, da se je končala sezona rednega praznjenja greznic in MKČN. Z rednim, planskim praznjenjem nadaljujemo spomladi, predvidoma s 15. marcem 2022, odvisno tudi od vremenskih razmer.
V kolikor potrebujete praznjenje greznice oz. MKČN, je storitev izvedljiva po predhodnem dogovoru in znotraj delovnega časa na tel. št. 01 7888 954.

JKP Grosuplje fotografije 2021 web 821

Pri računu za mesec december 2021, je izveden poračun količin obdelave odpadkov na podlagi količin podjetja Snaga d.o.o..

Storitev obdelave količin odpadkov zaračunavamo v imenu podjetja Snaga d.o.o.. Med letom storitev zaračunavamo na podlagi ocenjenih količin obdelanih odpadkov glede na pretekla obdobja. Konec leta, ko so znane dejanske količine, se izvede poračun količin obdelanih odpadkov.

Poračun obdelave odpadkov pri računu za mesec december 2021 Občina Grosuplje

Poračun obdelave odpadkov pri računu za mesec december 2021 Občina Ivančna Gorica

Poračun obdelave odpadkov pri računu za mesec december 2021 Občina Dobrepolje

 

V primeru nastajanja blata v obstoječi pretočni oz. nepretočni greznici ali MKČN na kmetijskem gospodarstvu rejnih živali je kmetijsko gospodarstvo lahko izvzeto iz izvajanja in obračuna storitev praznjenja obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznic ali MKČN. Blato mora biti zmešano skupaj z gnojnico oziroma gnojevko in pred gnojenjem oziroma pred nadaljnjo uporabo skladiščeno najmanj šest mesecev. Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko v tem primeru pri izvajalcu javne službe uveljavlja izvzem iz opravljanja in obračuna storitve javne službe s tem, da dostavi izjavo o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu z eno od obveznih prilog, navedenih spodaj. Priloga ne sme biti starejša od 6 mesecev. Izjava je dostopna tukaj: Izjava o uporabi blata. S podpisom izjave se lastnik kmetijskega gospodarstva obvezuje, da z blatom iz svoje greznice oz. MKČN ravna skladno z zakonodajo.

Za izvzem iz izvajanja in obračuna storitev praznjenja obstoječih pretočnih oz. nepretočnih greznic ali MKČN mora lastnik kmetijskega gospodarstva dostaviti izjavo na Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje ali na elektronski naslov prevzem.blata@jkpg.si. Z 31. 12. 2021 poteče izvzetje iz izvajanja in obračuna storitev praznjenja obstoječih pretočnih ali nepretočnih greznic ali MKČN, zato morate v primeru, da želite le-to uveljavljati še naprej, zadevo obnoviti. Do navedenega datuma nam pošljite izpolnjeno izjavo o uporabi blata. Izvzem velja za triletno obdobje planskega čiščenja 2022-2024. Sicer pa se izvzem uveljavi s prvim dnem meseca, v katerem izjavo prejme izvajalec javne službe, če je le-ta dostavljena do 25. dne v mesecu.

Evidenčni list, ki je sestavni del izjave, lastnik obdrži in ga vodi za svojo evidenco.

Obvezna priloga izjave:

  • Izpis iz centralnega registra govedi (seznam govedi na gospodarstvu) ali
  • Izpis iz centralnega registra prašičev ali
  • Izpis iz centralnega registra kopitarjev ali
  • Izpis iz centralnega registra drobnice (podatki o sporočenem staležu v CRD) ali
  • Obrazec B-Stalež rejnih živali na kmetijskem gospodarstvu (iz zbirne subvencijske vloge).

Za več informacij lahko pokličete v času uradnih ur (od ponedeljka do petka med 8:00 in 13:00) na tel. 01-7888-954.

Zimski čas prinaša na ceste zimske razmere. Temperature so nizke nizke, veliko je sneženja in poledice. V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje smo se na zimske razmere dobro pripravili in izvajamo aktivnosti zimske službe.

Zimska služba se praviloma izvaja od 15. novembra do 14. marca, oziroma takrat, ko so na cestah zimske razmere. V Javnem komunalnem podjetju Grosuplje poskrbimo, da se tudi v zimskih razmerah promet odvija normalno ter, da so očiščene poti za pešce. Naše glavne aktivnosti vključujejo nadzor nad stanjem prevoznosti cest, preventivno posipavanje cest, odstranjevanje snega in obveščanje javnosti v primeru posameznih zapor cest ali neprevoznosti le-teh. Ob tem naj spomnimo, da morajo biti tudi vozila opremljena z zimskimi pnevmatikami ali morajo imeti nameščene snežne verige. Vozniki pa bodite še bolj previdni med vožnjo in pozorni na stanje cest.

Prebivalci občin Grosuplje in Dobrepolje lahko pri nas prevzamete sol za posipanje poledenelih javnih površin. Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno prevzame do 15 kg soli na zimsko sezono, prevzemnik pa se mora izkazati z osebnim dokumentom. Večstanovanjskim stavbam pripada do 30 kg soli za posamezni vhod, prevzemnik soli za tovrstne stavbe je upravnik oziroma od njega pooblaščena oseba. Sol prevzamete v sprejemnici Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, vsak delovni dan med 6.30 in 9 uro. Sol je pakirana v plastične vreče, kljub temu morajo prevzemniki poskrbeti za ustrezno transportno posodo.

Kontakti naše zimske službe pa so:

Občina Grosuplje:
Lokalne ceste 051/356-206-Dejan,
Območje mesta Grosuplje, Ks Šmarje-Sap in Ks Št. Jurij 041/760-661-Bojan,

Občina Dobrepolje:
051/326-392-Matej,

Občina Ivančna Gorica:
041/348-512-Alojz.

V času zimskih razmer na cestah prosimo vse voznike in ostale udeležence v prometu za strpnost ter previdnost!

zima

Za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje vam je po novem na voljo letna P+R dovolilnica.

P+R dovolilnica je namenjena le uporabnikom sistema P+R, torej tistim uporabnikom, ki parkirno hišo uporabijo za parkiranje svojega vozila, nato pa za nadaljevanje poti uporabijo katerikoli javni prevoz. Za uspešno izdajo P+R dovolilnice je ob oddaji vloge potrebno priložiti ustrezna dokazila o redni uporabi javnega prevoza. Za pridobitev dovolilnice je potrebno izpolniti spodaj priloženo vlogo in jo, skupaj z ustreznimi dokazili, poslati na naslov dovolilnica@jkpg.si ali oddati osebno na sedežu podjetja. Po oddani vlogi vas preko elektronske pošte obvestimo o vseh nadaljnjih postopkih in prevzemu dovolilnice.

Cena letne P+R dovolilnice znaša 300,00€ (z vključenim DDV). P+R dovolilnica prične veljati z dnem plačila in velja za obdobje enega leta.

Vloga za izdajo P+R dovolilnice za parkiranje v Parkirni hiši P+R Grosuplje

Prebivalce občin Grosuplje in Dobrepolje obveščamo, da lahko prevzamejo sol za posipanje poledenelih javnih površin pred njihovimi stanovanjskimi objekti. Vsako gospodinjstvo lahko brez plačila prevzame do 15 kg soli na zimsko sezono, prevzemnik se mora izkazati z osebnim dokumentom. Večstanovanjskim stavbam pripada do 30 kg soli za posamezni vhod, prevzemnik soli za tovrstne stavbe je upravnik oziroma od njega pooblaščena oseba.

Sol se izdaja v sprejemnici Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, vsak delovni dan med 6.30 in 9. uro. Sol je pakirana v plastične vreče, kljub temu morajo prevzemniki poskrbeti za ustrezno transportno posodo.

slika sol

Pri samotestiranju proizvedemo veliko odpadkov: testni material, uporabljeni robčke in krpe za enkratno uporabo, s katerimi očistimo površino oziroma prostore.

KAM JIH ODLOŽIMO?

Odpadke je potrebno odložiti v PLASTIČNO VREČO ZA SMETI in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče ne smemo preveč natlačiti niti se je dotikati po odlaganju med odpadke.

Vrečo je potrebno namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Prav tako jo je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Bodimo odgovorni in preprečimo širjenje virusa tudi s pravilnim odlaganjem odpadkov!

Vse imetnike veljavnih dovolilnic za leto 2021 pozivamo k oddaji obrazca za izdajo oziroma obnovitev obstoječe dovolilnice za leto 2022. Vse tiste, ki dovolilnice še nimate zakupljene in jo želite zakupiti pozivamo k oddaji obrazca za izdajo dovolilnice, na podlagi katerega boste, v primeru prostih kapacitet, prejeli dovolilnico. V kolikor bodo vse kapacitete za izbrano območje zasedene, vam bomo ponudili možnost zakupa dovolilnice za drugo območje oziroma vas uvrstili v čakalno vrsto.

Dovolilnica se izdaja za koledarsko leto in je veljavna do 31.1.2023. Navodila za nakup oziroma obnovitev dovolilnice se nahajajo v obrazcu za izdajo dovolilnice.

Cena dovolilnic ostaja enaka, obrazec za obnovitev le te oziroma za pridobitev nove je v prilogi tega članka. Izpolnjene obrazce lahko pošljete po elektronski pošti na dovolilnica@jkpg.si ali po pošti na naslov Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Z izdajo dovolilnic za leto 2022 pričnemo v sredo, 15.12.2021.

Priloga: Obrazec za izdajo dovolilnice za parkiranje na odprtih javnih parkiriščih v občini Grosuplje.

sporocilo za javnost spodbujamo e krozno

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na CERO Špaja dolina 

ponovna uporaba ekipaV CERO Špaja dolina je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček najdete poleg zabojnika za odpadno elektroniko takoj desno za vhodom v CERO. Označen je z živo rumeno barvo in ga je težko spregledati. Vanj lahko oddate naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo: pralne stroje, hladilnike, zamrzovalnike, namizne in prenosne računalnike, zabavno elektroniko, male gospodinjske aparate, igrače, mobilne telefone, zvočnike, TV z ravnim zaslonom z daljincem, LCD monitorje, krožne žage, vrtalnike, glasbene stolpe, sesalnike in ostale primerne aparate na elektriko ali baterije.

Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril. Zato se v kotičku zbirajo zgolj aparati, ki so delujoči in nepoškodovani. Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Vsakič, ko zavržemo še delujočo napravo, ji skrajšamo življenjsko dobo, prispevamo k večjemu onesnaževanju in nepotrebni porabi naravnih virov. Organizatorji projekta si prizadevajo k večji ozaveščenosti uporabnikov aparatov, želijo si, da bi naprave uporabljali čim dlje, saj s tem trajnostno rešujejo težave onesnaževanja. V Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pa se izvajajo tudi zakonodajne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki vodijo v krožno gospodarstvo, tako da je tudi zaradi tega ponovna uporaba zelo pomembna za našo prihodnost.

E-naprave vsebujejo številne dragocene in med njimi mnoge živim bitjem škodljive elemente. Nekatere naprave kot so recimo prenosi telefoni vsebujejo tudi več kot 60 elementov in so sestavljene iz številnih delov. Ti materiali izvirajo z vsega sveta. Marsikateri izmed njimi so t.i. kritične surovine. 

monitor ponovna uporabaTo so surovine, ki so za gospodarstvo zelo pomembne, jih težko dobimo in skoraj ne recikliramo. Pri pametnih telefonih, ki jih danes v povprečju uporabljamo manj kot 2 leti in jih na leto prodamo preko 1.5 milijard, pa bi lahko s podaljšanjem njihove uporabe za še eno leto prihranili 2.1 milijonov ton ogljikovega dioksida na leto.

Kotiček je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Vse občanke in občane vabimo, da oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

O projektu Life Spodbujamo e-krožno 
Projekt Life Spodbujamo e-krožno podaljšuje življenjsko dobo aparatov preko izvajanja različnih aktivnosti kot so popravilo aparatov, ponovna uporaba aparatov in souporaba aparatov. Med drugim organizatorji po Sloveniji postavljajo kotičke za oddajo še delujočih aparatov.

Video: Predstavitev kotička za ponovno uporabo

Več informacij: ZEOS, d.o.o. (Urša Dolinšek - novice@zeos.si)

Spletno mesto uporablja lastne analitične piškotke, da lahko spremljamo obiskanost in posledično prilagajamo in izboljšujemo vsebine. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.