Ceniki

191 PARKIRNA HIŠA P+R GROSUPLJE
191 PARKIRNA HIŠA P+R GROSUPLJECENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 6.00 in 20.00 uro0,66 EUR/uro0,80 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 20.00 in 6.00 uro0,82 EUR/parkiranje1,00 EUR/parkiranje
Vikendi in prazniki0,82 EUR/parkiranje1,00 EUR/parkiranje
Dnevna P+R parkirnina0,00 EUR/parkiranje0,00 EUR/parkiranje
Mesečna P+R parkirnina0,00 EUR/parkiranje0,00 EUR/parkiranje
Izgubljen listek9,84 EUR/dan12,00 EUR/dan
Letna dovolilnica245,90 EUR/leto300,00 EUR/leto192 PARKIRIŠČE PRI ZDRAVSTVENEM DOMU
192 PARKIRIŠČE PRI ZDRAVSTVENEM DOMUCENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prvi dve uri parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,25 EUR/uro0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/leto100,00 EUR/leto
193 PARKIRIŠČE PRI TRŽNICI
193 PARKIRIŠČE PRI TRŽNICICENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,25 EUR/uro0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/leto100,00 EUR/leto
194 PARKIRIŠČE KOLODVORSKA
194 PARKIRIŠČE KOLODVORSKACENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,41 EUR/uro0,50 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/leto100,00 EUR/leto
195 PARKIRIŠČE POD GOZDOM
195 PARKIRIŠČE POD GOZDOMCENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,41 EUR/uro0,50 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/leto100,00 EUR/leto
196 PARKIRIŠČE PRI KNJIŽNICI
196 PARKIRIŠČE PRI KNJIŽNICICENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,41 EUR/uro0,50 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/leto100,00 EUR/leto
197 PARKIRIŠČE PARTIZANSKA
197 PARKIRIŠČE PARTIZANSKACENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,25 EUR/uro0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/leto100,00 EUR/leto
198 PARKIRIŠČE PRI KONGU
198 PARKIRIŠČE PRI KONGUCENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,82 EUR/uro1,00 EUR/uro
199 PARKIRIŠČE PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU
199 PARKIRIŠČE PRI NOGOMETNEM IGRIŠČUCENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,25 EUR/uro0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/leto100,00 EUR/leto
200 PARKIRIŠČE TRUBARJEVA
200 PARKIRIŠČE TRUBARJEVACENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Letna dovolilnica81,97 EUR/uro100,00 EUR/uro

 

201 PARKIRIŠČE KERSNIKOVA
201 PARKIRIŠČE KERSNIKOVACENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Letna dovolilnica81,97 EUR/uro100,00 EUR/uro
202 PARKIRIŠČE KOLODVORSKA 4
202 PARKIRIŠČE KOLODVORSKA 4CENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Letna dovolilnica81,97 EUR/uro100,00 EUR/uro
203 PARKIRIŠČE KNJIŽNICA
203 PARKIRIŠČE KNJIŽNICACENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Letna dovolilnica81,97 EUR/uro100,00 EUR/uro
204 PARKIRIŠČE PRI GLASBENI ŠOLI
204 PARKIRIŠČE PRI GLASBENI ŠOLICENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Letna dovolilnica81,97 EUR/uro100,00 EUR/uro
205 PARKIRIŠČE PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJI
205 PARKIRIŠČE PRI ŽELEZNIŠKI POSTAJICENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Letna dovolilnica81,97 EUR/uro100,00 EUR/uro
206 PARKIRIŠČE PARK (ŠMARJE-SAP)
207 PARKIRIŠČE PARK (ŠMARJE-SAP)CENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,25 EUR/uro0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/uro100,00 EUR/uro
207 PARKIRIŠČE TONETA KRALJA
 PARKIRIŠČE TONETA KRALJACENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Prva ura parkiranja0,00 EUR/uro0,00 EUR/uro
Od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro0,25 EUR/uro0,30 EUR/uro
Letna dovolilnica81,97 EUR/uro100,00 EUR/uro


208 ZAČASNO PARKIRIŠČE
209 ZAČASNO PARKIRIŠČECENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
Začasna dovolilnica  
STROŠEK MENJAVE OBSTOJEČE DOVOLILNICE ALI IZDAJA ZAČASNE DOVOLILNICE
CENA v EUR brez DDVCena v EUR z DDV
STROŠEK MENJAVE OBSTOJEČE DOVOLILNICE ALI IZDAJA ZAČASNE DOVOLILNICE3,28 EUR/izdajo4,00 EUR/izdajo

 

* Letna dovolilnica se izdaja za koledarsko leto in velja od 1.12. prejšnjega leta do 31.1. naslednjega leta, razen letne dovolilnice na parkirišču 191 PARKIRNA HIŠA P+R GROSUPLJE, ki se izdaja za obdobje enega leta od datuma izdaje.

** Letna dovolilnica se izda skladno z Odlokom o javnih parkiriščih in urejanju prakiranja na območju občine Grosuplje (Ur. List RS, št. 173/2020), na podlagi izpolnjenega obrazca, ki ga je potrebno oddati na vložišče Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

Parkirišče 200 je namenjeno predvsem uporabi VVZ Kekec.
Parkirišče 202 je namenjeno izključno uporabi ZPKSU. 
Parkirišče 203 je namenjeno izključno uporabi Zavodu za turizem in Knjižnici Grosuplje.
Parkirišče 204 je namenjeno izključno uporabi Glasbeni šoli.
Parkirišče 205 je namenjeno upravljavcu Meste tržnice Grosuplje.
Parkirišče 208 je začasno parkirišče in je namenjeno izključno imetnikom začasnih dovolilnic, ki se izdajajo upravičencem, ki zaradi gradbenih del ne morejo dostopati do zemljišč ali objektov.

OD POSTAVK SE OBRAČUNAVA DDV PO STOPNJI 22%.

Ni nujnih obvestil.
CERO Špaja dolina: Zbirni center Špaja dolina je zaprt, odpre se jutri ob 07:00.

Oskrba s pitno vodo:

Prekuhavanje pitne vode VS Blečji Vrh in Gradec
Oskrba s toploto:
Ni posebnosti pri oskrbi s toploto.
Odpadne vode:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadnimi vodami.
Odvoz odpadkov:
Ni posebnosti pri odvozu in ravnanju z odpadki.