Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

-1,2°C Hitrost vetra: 1,29 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > POGREBI IN POKOPALIŠČA > Osnovna navodila ob smrti

Osnovna navodila ob smrti

Da bi v primeru smrti pokojnika lahko krajani občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica sprejemali racionalne odločitve in čimlažje uredili vse potrebne formalnosti vam podajamo kratka navodila v sledečih primerih:

  • v primeru smrti na domu - Svojci umrlega so dolžni ob smrti pokojnika na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica obvestiti dežurnega zdravnika, ki bo opravil pregled in izdal Potrdilo o opravljenem mrliškem ogledu. Po izvedenem ogledu morajo svojci poklicati primerno pogrebno službo, ki bo izvedla vse potrebne pogrebne storitve. V primeru, da se odločite za pogrebno službo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje pokličite na mobilno številko 031 665 444.
  • v primeru smrti v bolnišnici ali Domu za ostarele - Takoj po prejetem obvestilu o smrti pokojnika (obvestilo vsebuje podatke o smrti pokojnika in kje je pokojnik nastanjen) morajo svojci prevzeti vse pokojnikove stvari pri ustanovi, kjer je preminul pokojnik. V primeru, da je pokojnik preminul v eni izmed ljubljanskih bolnišnic je od tam vedno prepeljan na podjetje Žale d.o.o.. V primeru, da se odločite za prevoz pokojnika na drugo pokopališče lahko prevoz naročite pri primerni pogrebni službi. V primeru, da se odločite za pogrebno službo Javnega komunalnega podjetja Grosuplje pokličite na mobilno številko 031 665 444.


Opozarjamo vas tudi, da je v primeru naročila pogrebnih in prevoznih storitev ter upepelitve potrebno predložiti sledeče osebne dokumente:

  • osebni dokument,
  • potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja in odrezek zadnje pokojnine (velja za upokojence) za refundacijo pogrebnine;
  • številko groba, kjer bo pokojnik počival in sklenitev najemne pogodbe za dodelitev novega groba, v primeru, da bo pokopan na pokopališču v Grosupljem
  • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je pokojnik umrl doma;
  • potrdilo upravljalca pokopališča za pokop žare, če bo pokojnik upepeljen, žara pa bo na pokopališču katerega ne upravlja Javno podjetje Žale, v primeru, da bo pokopan na pokopališču v Grosupljem bo potrdilo izdalo Javno komunalno podjetje Grosuplje za ostala pokopališča pa potrdila izdajajo pristojne Krajevne skupnosti.


Predlagamo vam, da v primeru upepelitve pokojnika prinesete tudi ustrezno obleko za pokojnika v kateri bo upepeljen, saj se boste tako znebili nepotrebnih dodatnih stroškov.