Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436

7,9°C Hitrost vetra: 1,27 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > PITNA VODA > Sistemi vodopreskrbe

Sistemi vodopreskrbe

Območje oskrbe s pitno vodo zajema območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje, posredno pa podjetje dobavlja vodo za posamezna območja tudi Občini Velike Lašče in Komunali Novo Mesto. Vodopreskrbno območje je razmeroma veliko, gostota poseljenosti izrazito nizka, relief pokrajine pa hribovit, zato je za nemoteno dobavo pitne vode potrebno nenehno prečrpavanje le te, kar pa posledično povzroča visoke stroške.

Javni vodovodni sistemi

JAVNI VODOVODNI SISTEM
ŠTEVILO PRIKLJUČKOV
ŠTEVILO UPORABNIKOV
Rob – Dobrepolje
1252
3535
Grosuplje
3429
9664
Šmarje
817
2808
Sevnik
133
337
Žalna
109
375
V. Lipljene
176
406
Podtabor
808
2705
Stična
3532
11171
Globočec
285
999
Metnaj
162
423
Radanja vas
158
395


Tehnični podatki o vodovodnih sistemih

Občina
GROSUPLJE
IVANČNA GORICA
DOBREPOLJE
Dolžina omrežja v m
160.703
230.996
55.771
Število črpalnih postaj
17
16
2
Število vodohramov
17
14
3
Število razbremenilnikov
4
14
3
Število hidrantov
616
631
139


Lokalni vodovodni sistemi


Poleg javnih vodovodnih sistemov obratuje na vodooskrbnem območju javnega podjetja tudi kar nekaj lokalnih vodovodnih sistemov, in sicer:

  • v občini Grosuplje : Polica, Velika Loka, Dole, Blečji Vrh, Zacurek, Troščine in Mali Konec
  • v občini Ivančna Gorica: Višnja Gora, Spodnje Brezovo, Peščenik, Velika Dobrava, Leskovec, Mevce in Bukovica

62_Vodohram_Stiski_Potok.JPG 63_Vodohram_Trstenik.JPG 60_Izgradnja_sistema_Sevnik.JPG

Uvodna stran > PITNA VODA > Sistemi vodopreskrbe