Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

-1,2°C Hitrost vetra: 1,34 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > O PODJETJU > Organi podjetja

Organi podjetja

SKUPŠČINA

Skupščino sestavljajo župani občin ustanoviteljic. V letu 2018 skupščina deluje v naslednji sestavi predsednik dr. Peter Verlič (občina Grosuplje) in člana Janez Pavlin (občina Dobrepolje) ter Dušan Strnad (občina Ivančna Gorica).

GRADIVA ZA SEJE

NADZORNI SVET

Nadzorni svet nadzira vodenje poslov javnega podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja. Sestavljajo jo Dušan Hočevar (predsednik-predstavnik občine Grosuplje), Jože Ulčar (namestnik predsednika-predstavnik občine Ivančna Gorica), Alenka Zabukovec (predstavnica občine Dobrepolje) in Bojan Gorišek (predstavnik sveta delavcev). Funkcijo prevzemajo za obdobje 2015-2018.

GRADIVA ZA SEJE

DIREKTOR

Direktor vodi poslovanje in delo javnega podjetja in javno podjetje zastopa. S 1.1.2015 je bil za štiriletni mandat direktorja imenovan Stanislav Stopar.