Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

16,0°C Hitrost vetra: 0,31 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > NOVICE > Ločeno zbiranje papirja in kartona

NOVICE

Ločeno zbiranje papirja in kartona

V javnem komunalnem podjetju Grosuplje smo se zaradi preprečitve kraje odpadnega papirja iz zabojnikov na zbiralnicah odločili za spremembo ločevanja papirja in kartona.

 

Na pomembnejših zbiralnicah smo na enega od dveh zabojnikov za papir namestili cilindrično ključavnico, medtem ko je drugi zabojnik, namenjen odpadni kartonski embalaži, ostal nespremenjen. S tem uvajamo red in skupaj z vami, spoštovani uporabniki, prispevamo k zniževanju stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki in posledično zniževanju mesečnih položnic gospodinjstvom. Pozitivni finančni učinki te akcije bodo doseženi le z doslednim spoštovanjem novega načina prepuščanja koristnih odpadkov, redom in disciplino, ter medsebojnim sodelovanjem. Zato vas vljudno naprošamo, da odpadni papir (časopise, revije, zvezke, publikacije, reklamne letake in podobno) prepuščate v zaklenjene zabojnike za papir, kartonasto embalažo pa razstavljeno in zloženo odlagate v odklenjene zabojnike za kartonasto embalažo. Striktno ločevanje in prepuščanje bo znatno pripomoglo do željenih ciljev.

V testnem obdobju smo ločene zabojnike namestili na območju krajevnih skupnosti Grosuplje in Šmarje - Sap. Točne lokacije so prikazane v spodnji razpredelnici. Uveljavitev novega načina bomo redno spremljali in v primeru, da se novi način zbiranja odpadnega papirja izkaže kot dobra praksa, bomo aktivnost razširili na vse zbiralnice (tudi v občini Ivančna Gorica in Dobrepolje).

Hvala za vaše aktivno sodelovanje!

Zajeta slika1

Zajeta slika2

Zajeta slika3

Uvodna stran > NOVICE > Ločeno zbiranje papirja in kartona