Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436

24,4°C Hitrost vetra: 1,18 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > NOVICE > Gradnja kanalizacije Višnja Gora

NOVICE

Gradnja kanalizacije Višnja Gora

21.10.2015

Gradnja kanalizacijskega omrežja se je v torek pričela tudi na kraku VG20, pripravlja pa se začetek gradnje na kraku VG13. Priključki stavb na novo zgrajeno omrežje se zaradi vgraditve odcepnega kosa in vgraditve dela priključne cevi pod cesto načrtujejo in izvajajo že v fazi gradnje. Zaradi izdelave risbe kanalizacijskega priključka in izdelave predračuna vas bodo obiskali strokovnjaki iz JKPG, ki bodo odredili mesto priključitve na javno kanalizacijsko cev, mesto priključnega revizijskega jaška ter potek priključnega omrežja do greznice oziroma drugega priključnega mesta. Kontaktna oseba za izvedbo kanalizacijskega priključka je Bojan Gorišek, tel. 041-760-661, kontaktna oseba za izračun komunalnega prispevka pa je Bernarda Kutnar, Občina Ivančna Gorica, tel. 01- 7812-107.

jkpg visnja1

 

Uvodna stran > NOVICE > Gradnja kanalizacije Višnja Gora