Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436

24,4°C Hitrost vetra: 1,18 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > NOVICE > Začetek gradnje kanalizacije Višnja Gora

NOVICE

Začetek gradnje kanalizacije Višnja Gora

Obveščamo , da je Javno komunalno podjetje Grosuplje s podizvajalci pričelo z gradnjo kanalizacijskega omrežja v mestu Višnja Gora. Gradnja se je pričela na območju zahodnega dela Grintavca, naslednji teden se bo pričela tudi gradnja kanalizacijskega omrežja po dolini proti jugu na vzhodni strani Grintavca.

 

Gradnja se bo v nadaljevanju izvajala sočasno na treh vejah, s tremi gradbenimi ekipami. O podrobnosti gradnje bodo informacije na voljo na spletni strani JKP Grosuplje.

V naslednjih dneh bo vsako gospodinjstvo prejelo dopis, s katerim bo obveščeno o postopkih priključevanja stanovanjskih stavb že v fazi gradnje kanalizacijskega omrežja. Ob gradnji bo vsako gospodinjstvo obiskala služba JKP Grosuplje za hišne priključke, ki bo zavezancu izdelala skico kanalizacijskega priključka in posredovala predračun za izvedbo. Sočasno bo moral zavezanec izpolniti obrazec vloge za izdajo soglasja k priključitvi in vloge za odmero komunalnega prispevka.

Poudariti velja, da se v sklopu sočasne izvedbe kanalizacijskega priključka med samo gradnjo nudijo brezplačne usluge arheološkega nadzora varovanega območja.

Več praktičnih informacij bodo zavezanci prejeli, kot smo že zapisali, v naslednjih dneh preko posebnega dopisa.

Pregledna karta Višnja Gora

Uvodna stran > NOVICE > Začetek gradnje kanalizacije Višnja Gora