Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436

7,9°C Hitrost vetra: 1,27 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Uvodna stran > ENERGETIKA > Energetske storitve

Energetske storitve

Energetske storitve Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja in obračunava na območju Občine Grosuplje v naseljih Grosuplje in Brezje pri Grosupljem na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil (Ur.l. RS 80/2009), Odloka o oskrbi s toploto in splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Grosuplje in Tarifnega sistema za prodajo toplote iz javnega vročevodnega omrežja Grosuplje (Ur. l. RS št. 91/2005).

Poleg občinskega odloka izvajamo Energetske storitve v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/2014), Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur. l. RS št. 82/2015) in ostalimi pravnimi in drugimi viri.

Uvodna stran > ENERGETIKA > Energetske storitve