Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod: 041 649 540
Odpadne vode: 051 659 934
Pogrebna služba: 051 399 603 in 031 665 444
Oskrba s toploto: 051 350 100
Dimnikar: 041 287 436
Ceste: 030 707 931

-1,2°C Hitrost vetra: 1,34 m/s
Količina padavin v zadnjih 30ih minutah: 0,00 mm

Zimska služba

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE IZVAJA ZIMSKO SLUŽBO NA OBMOČJU OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN DOBREPOLJE.

Zimsko službo na lokalnih cestah na območju Občine Ivančna Gorica izvaja podjetje Komunalne Gradnje d.o.o., Grosuplje.

Zimsko službo na regionalnih cestah na območju občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje izvaja podjetje CGP Novo mesto.

 

OBMOČJE OBČINE GROSUPLJE:

-           lokalne ceste na območju Občine Grosuplje,

-           ulice in ceste na območju mesta Grosuplje,

-           javne poti na območju Ks Šmarje-Sap,

-           javne poti na območju Ks Št. Jurij,

-           javne poti na območju Ks Polica.

 

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.

Informacije izven delovnega časa za lokalne ceste na MOB 051/356-206-Dejan.

Informacije izven delovnega časa za območje mesta Grosuplje, Ks Šmarje-Sap in Ks Št. Jurij na MOB 041/760-661-Bojan.

 

OBMOČJE OBČINE DOBREPOLJE:

-           lokalne ceste na območju Občine Dobrepolje,

-           javne poti na območju Občine Dobrepolje.

 

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.

Informacije izven delovnega časa na MOB 041/902-154-Matej.

 

OBMOČJE OBČINE IVANČNA GORICA:

-           javne poti na območju Občine Ivančna Gorica.

 

Informacije v delovnem času na tel. 01/7888-910.

Informacije izven delovnega časa na MOB 041/348-512-Alojz.

 

Zimsko vzdrževanje se izvaja po Pravilniku o rednem vzdrževanju cest (Ur.l. 36/14).

Skladno z 2.odstavkom 32.člena navedenega pravilnika je prevoznost ceste zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

Ceste I. prednostnega so avtoceste in hitre ceste, ceste II. prednostnega razreda pa pomembnejše regionalne ceste. Vse ceste, na katerih izvaja zimsko službo Javno komunalno podjetje so III-VII prednostnega razreda.